Verrassend bijeffect suppletie glucosamine en chondroïtine


Inname van een supplement met glucosamine en chondroïtine blijkt geassocieerd te zijn met een verminderde kans op overlijden door hart- en vaatziekten. Twee recente grote studies laten dit verrassende bijeffect zien van suppletie met glucosamine/chondroïtine.
 
Glucosamine en chondroïtine worden gebruikt bij gewrichtsklachten, waaronder artrose en gewrichtspijn. Het zijn stoffen die van nature in kraakbeen voorkomen.
 
De uitkomsten van twee studies lieten ook een heel ander effect zien. Mensen die het supplement gebruikten, hadden 27% minder kans om te overlijden en in het bijzonder was er een 58% lagere kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten.
 

Ontstekingsremming de oorzaak?

De data waren verkregen uit The National Health and Nutrition Examinition Survey (NHANES). De gegevens van 16.686 volwassenen vanaf 40 jaar werden bekeken. Mensen die gedurende minimaal een jaar een supplement met glucosamine en chondroïtine hadden gebruikt, werden aangemerkt als supplementgebruikers. Deelnemers die het supplement korter dan een jaar gebruikten, werden meegeteld in de groep mensen die geen glucosamine/chondroïtine supplement gebruikten.
 
Bij de analyse werd gecorrigeerd voor een groot aantal beïnvloedende factoren, zoals leeftijd, lichaamsgewicht, rookgedrag, lichamelijke activiteit en etnische achtergrond.
De deelnemers werden gemiddeld 107 maanden gevolgd.
 
Van alle deelnemers gebruikten 658 mensen een glucosamine/chondroïtine-supplement (3.94%). Mensen die het supplement gebruikten waren vaker ouder, rookten niet en hadden meer lichaamsbeweging dan mensen die het supplement niet gebruikten.
 
Gedurende de follow-up overleden er 3366 mensen van wie 694 aan hart- en vaatziekten. Na correctie van de beïnvloedende factoren bleek dat de mensen die glucosamine en chondroïtine hadden gebruikt een significant lagere kans hadden om te overlijden, en in het bijzonder om te overlijden aan hart- en vaatziekten.
 
De wetenschappers concluderen dat er een sterk verband bestaat tussen het gebruik van glucosamine en chondroïtine en een verminderde kans op overlijden.
De resultaten zijn in lijn met twee andere, recent uitgevoerde epidemiologische studies in Amerika en het Verenigd Koninkrijk.
 
Hoe het effect tot stand komt is nog onduidelijk. De onderzoekers vermoeden dat een effect van glucosamine en chondroïtine op ontsteking en ontstekingsmediatoren, zoals cytokinen, een rol kan spelen.
 
Gerandomiseerd onderzoek liet zien dat mensen die het supplement gebruikten 23% minder van de ontstekingsmarker C-reactief proteïne (CRP) in hun bloed hadden, dan mensen die geen glucosamine/chondroïtine gebruikt hadden.
 
Vervolgonderzoek moet hier meer duidelijk over geven.
 

Referentie:

King DE, Xiang J. Glucosamine/Chondroitin and Mortality in a US NHANES Cohort. J Am Board Fam Med. 2020 Nov-Dec;33(6):842-847.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.