Verbetering vetzuurstatus kan helpen bij druk gedrag van jonge kinderen

ADHDGebruik van een specifieke combinatie van omega 3- en 6-vetzuren kan mogelijk druk gedrag bij jonge kinderen verminderen. Het uitsluiten en corrigeren van voedingstekorten zou een eerste stap moeten zijn als kinderen druk gedrag of milde symptomen van ADHD vertonen, om zo overdiagnose of overmedicalisering van ADHD te verminderen.
 
Kinderen die druk gedrag vertonen krijgen te vaak onterecht de diagnose ADHD. In een recente review omschrijven Kazda en collega’s dat er duidelijk bewijs in de literatuur te vinden is voor overdiagnose van ADHD en overbehandeling met ADHD-medicijnen bij kinderen en jongeren. Met name kinderen met milde symptomen zouden onterecht de diagnose ADHD krijgen [1].
 
Het percentage kinderen die de diagnose ADHD krijgen neemt al jaren toe. Behandeling zou stapsgewijs plaats moeten vinden door middel van psycho-educatie of psychotherapie. Als niet-medicamenteuze behandelingen onvoldoende effect hebben én de ADHD ernstig is kan overwogen worden om medicatie te geven, zoals methylfenidaat.
 
Kinderen en jongeren met ADHD blijken echter opvallend vaak een tekort te hebben aan de essentiële omega 3-vetzuren EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) [2]. Een eerste stap zou daarom moeten zijn om voedingstekorten, zoals tekorten in de vetzuren EPA, DHA en het omega 6-vetzuur GLA (gammalinoleenzuur) uit te sluiten alvorens over te gaan tot diagnosticeren. Gebruik van een vetzuursupplement zou zinvol kunnen zijn, zeker bij kinderen jonger dan zes jaar en kinderen en jongeren met milde symptomen.
In meerdere studies zijn de effecten van een specifieke combinatie van omega 3- en 6-vetzuren bij kinderen met ADHD al onderzocht, met name bij schoolgaande kinderen. Recent hebben wetenschappers gekeken naar het gebruik van omega 3- en 6-vetzuren door een groep jonge kinderen die druk gedrag vertoonden.
 

Druk gedrag kan afnemen bij suppletie met omega 3- en 6-vetzuren

Aan de kleinschalige klinische studie namen veertig kinderen deel tussen de 3 en 6 jaar, waarbij de ouders en de docent opmerkten dat het kind druk gedrag vertoonde [3]. Dit werd gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst om ADHD op te sporen. De kinderen werden ingedeeld in twee groepen. Een groep kreeg gedurende vier maanden een supplement met 558 mg EPA, 174 mg DHA en 60 mg GLA (verhouding 9:3:1). De andere groep kreeg een placebo. Op basis van observaties van de ouders en docenten werd na vier maanden bepaald in welke mate de kinderen nog druk gedrag vertoonden.
Kinderen die het vetzuursupplement hadden gebruikt waren gemiddeld minder druk geworden dan de kinderen die placebo hadden gekregen. Een klinisch relevant effect werd vaker waargenomen door de docenten dan de ouders.
 
Het positieve effect van de suppletie in deze studie ondersteunt het idee dat het nuttig kan zijn om al vanaf jonge leeftijd een vetzuur-insufficiënte of -deficiëntie te onderkennen en te verbeteren, waarmee een te zware of onterechte diagnose als ADHD voorkomen kan worden. Dit is zeker belangrijk voor jonge kinderen en kinderen met milde ‘ADHD’-symptomen.
 

Referenties:

  1. Kazda L, Bell K, Thomas R, et al. Overdiagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Scoping Review. JAMA Netw Open. 2021;4(4).
  2. Chang JPC, Su KP, Mondelli V, et al. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials and Biological Studies. Neuropsychopharmacology. 2018 Feb;43(3):534-545.
  3. Döpfner M, Dose C, Breuer D, et al. Efficacy of Omega-3/Omega-6 Fatty Acids in Preschool Children at Risk of ADHD: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Atten Disord. 2021 Jun;25(8):1096-1106.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.