VenkelMenstruatiepijn, of primaire dysmenorroe, is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten bij meisjes en vrouwen. Vaak wordt er geen oorzaak gevonden voor de pijnlijke menstruatie. Om de pijnklachten te bestrijden, worden onder andere paracetamol en niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s), zoals naproxen, geadviseerd. Deze laatste groep medicijnen lijkt effectiever, maar gaat tevens gepaard met bijwerkingen in het maagdarmkanaal. Gebruik van venkel kan uitkomst bieden.
 
Wetenschappers voerden een systematische review en meta-analyse uit met twaalf studies waarin het gebruik van venkel bij primaire dysmenorroe is onderzocht. Deelneemsters aan de studies waren tussen de 15 en 49 jaar en hadden geen onderliggende gezondheidsproblemen. Venkel werd oraal toegepast door middel van een capsule met een extract variërend van 30 mg tot 200 mg per dag of een gestandaardiseerde venkelolie die druppelsgewijs werd toegediend. Uit de studies bleek dat venkel effectiever is dan een placebo en even effectief als het gebruik van reguliere medicatie bij de bestrijding van menstruatiepijn. Bijwerkingen werden maar in drie studies uitgevraagd. De enige gerapporteerde bijwerking was misselijkheid. De onderzoekers plaatsen als kanttekening bij de resultaten dat de studies relatief klein waren en kort duurden. Het uitvoeren van een grotere studie, waarbij ook beter naar mogelijke bijwerkingen wordt gekeken, is daarom wenselijk.
Ondanks dat geven de wetenschappers aan dat venkel effectief menstruatiepijn kan bestrijden. De werking wordt mogelijk ontleend aan een soortgelijke werking als NSAID’s, namelijk verlaging van het ontstekingsbevorderende prostaglandine in het bloed.
 
De Engelstalige publicatie kunt u hier terugvinden.
 
Referentie:
Lee, H. W., Ang, L., Lee, M. S., Alimoradi, Z., & Kim, E. (2020). Fennel for Reducing Pain in Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 12(11), 3438.