Twee fytonutriënten en chroom verbeteren glycemie bij diabetici

DiabetesDiabetici die hun glucosespiegel onvoldoende gecontroleerd krijgen met metformine, kunnen hun HbA1c verder verlagen met de combinatie van berberine, hesperidine en chroompicolinaat. Dat blijkt uit een Italiaanse placebogecontroleerde studie met veertig diabetici. Ook nuchtere glucosespiegel en AGE-last verminderden.
 
De HbA1c-niveaus van de deelnemers met diabetes type 2 waren aan de aanvang van de studie niet al te hoog, gemiddeld 7%, en daalden na 12 weken suppletie naar 6,7%. Vooral berberine, een alkaloïde, wordt daarvoor verantwoordelijk geacht. De vermindering was minder uitgesproken dan in andere studies met berberine, waarschijnlijk omdat slechts een kwart (250 mg) van de normale dosis (1 g tot zelfs 1,5 g) gebruikt werd.
 
Hesperidine, een citrusflavonoïde, werd ingezet om glycatie tegen te gaan, wat tot uiting kwam in de daling van het niveau van advanced glycation endproducts (AGE's). Opmerkelijk was ook de duidelijke daling in lipideperoxidatie (MDA) die hiermee gepaard ging. De dosis van 200 mg hesperidine is wellicht te laag om laaggradige ontstekingen (hsCRP) merkbaar te onderdrukken.
 
Over het nut en werkingsmechanisme van chroom bij diabetici is er nog discussie. Chroom zou de werking van insuline ondersteunen.
 
Alle patiënten werden reeds behandeld met metformine. Echter kan dit medicijn bij 30% van de patiënten na drie jaar uitgewerkt geraken. Een tweede glucoseverlagend medicijn is dan nodig. De hoop is dat deze combinatie van nutriënten de noodzaak van meerdere glucoseverlagende medicijnen kan voorkomen.
 
Referentie:
Sartore G, Ragazzi E, Antonello G et al. Effect of a New Formulation of Nutraceuticals as an Add-On to Metformin Monotherapy for Patients with Type 2 Diabetes and Suboptimal Glycemic Control: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2021; 13(7)
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5663

Comments are closed.