Suppletie vitamine D verlaagt kans op vergevorderde kanker

Vitamine DEen zeer omvangrijke RCT laat zien dat suppletie van vitamine D bijdraagt aan preventie van voortgeschreden kanker. Daarbij gaat het om de invloed op metastasering en fatale afloop. Complicerende factor is dat na correctie voor de factor overgewicht het effect er alleen was voor degenen met een gezond BMI.
 
Vitamine D had geen preventief effect op de incidentie van kanker, met uitzondering van baarmoederkanker. Na een periode van 5,3 jaar was er in de interventiegroep sprake van een significant lagere incidentie van kanker in een vergevorderd stadium, namelijk 226 personen of 1,7% respectievelijk 274 of 2,1% in de controlegroep. Met omega-3-suppletie werd geen verband gevonden.
 
De resultaten betekenden een risicoreductie door vitamine D van 17%. Door stratificatie naar gewichtsklasse ontstond echter een ander beeld. Voor mensen met een gezond gewicht (BMI < 25) nam het risico met 38% af, terwijl het effect wegviel bij overgewicht (BMI 25-30) en obesitas (BMI > 30). Vastgesteld werd ook dat deze effecten niet anders waren bij een verschillende uitgangspositie in vitamine D-status.
 
Het onderzoek vond plaats onder 25.871 personen met een gemiddelde leeftijd rond de 67 jaar, die bij aanvang kankervrij waren en geen hart- en vaatziekten hadden. Zij namen deel aan de sinds 2010 lopende Amerikaanse VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL). Dat is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter RCT naar toepassing van vitamine D3 en omega-3-vetzuren. De dagelijkse dosis vitamine D was 50 mcg en die van omega-3 1 gram. Het gemiddelde niveau vitamine D onder de deelnemers lag rond de 75 mmol/l, zij hadden dus geen deficiëntie. De onderzoeksgroep werd verdeeld in 12.927 personen die vitamine D suppleerden en 12.944 die een placebo kregen.
 

Referentie:
Chandler PD, Chen WY, Ajala ON, et al. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer: A Secondary Analysis of the VITAL Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2025850.
 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5316

Comments are closed.