Suppletie leidt tot sneller herstel bij ernstige brandwonden

vitaminesPatiënten blijken sneller te herstellen van ernstige brandwonden en minder complicaties te ontwikkelen als hun behandeling ook suppletie met belangrijke micronutriënten omvat. Zonder aanvullende vitaminen en mineralen hebben zij een bijna tienvoudig verhoogd risico op wondinfectie en sepsis en duurt hun ziekenhuisopname aanzienlijk langer. Taiwanese wetenschappers concluderen dit na onderzoek onder een groep slachtoffers van een brand.

 

In juni 2015 kwamen 15 mensen om het leven bij de explosie van een brandbare kleurstof tijdens een dansfeest in attractiepark Formosa Fun Coast Water Park in New Taipei City, Taiwan. Daarnaast liepen 499 mensen, meest twintigers, ernstige brandwonden op. Van hen namen er 61 deel aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd gedurende de eerste twee weken van verblijf in het ziekenhuis. Hun brandwonden strekten zich uit over de gehele huiddikte en besloegen 20% of meer van het gehele lichaamsoppervlak (total body surface area - TBSA). Zij kregen allen dezelfde behandeling, maar 30 van hen kregen aanvullend voedingssupplementen en de 31 anderen niet. De suppletie bestond uit dagelijkse toediening van de vitaminen A, B1, B6, B12, C, D, E en van de mineralen calcium en magnesium.

 

De verschillen in behandelresultaten waren groot. In de supplementgroep lag het percentage wondinfecties op 30%, maar in de controlegroep op 77,4%. Sepsis, de heftige en levensbedreigende reactie op infectie, deed zich voor bij 13,3% van degenen die de suppletie kregen. Bij degenen in de controlegroep was dat met 41,95 veel hoger. Ook het aantal benodigde dagen ziekenhuisopname liep sterk uiteen, namelijk respectievelijk 51,80 en 76,81 dagen.

 

Ernstige brandwonden veroorzaken een heftig verlopende fysieke stress, die de behoefte aan voedingsstoffen sterk doet toenemen. De onderzoekers concluderen dat, gezien de gunstige resultaten, overwogen moet worden om suppletie van vitaminen en mineralen aan de gangbare behandeling toe te voegen.

 

Referentie:
Chen LR, Yang BS, Chang CN, Yu CM, Chen KH. Additional Vitamin and Mineral Support for Patients with Severe Burns: A Nationwide Experience from a Catastrophic Color-Dust Explosion Event in Taiwan. Nutrients. 2018 Nov 16;10(11). https://www.mdpi.com/2072-6643/10/11/1782/htm

 

Bron:
https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3908

Comments are closed.