Studie naar het effect van vitamine D op fibromen

Vitamine DEen tekort aan vitamine D wordt wel gezien als een van de belangrijkste risicofactoren op het ontstaan van fibromen in de baarmoeder, ook wel vleesbomen genoemd. Wat het effect is van vitamine D op een mogelijke terugkeer van fibromen is onlangs in een studie onderzocht.
 
Aan een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie deden 109 vrouwen mee, bij wie operatief vleesbomen waren verwijderd. Zij kregen na hun operatie twaalf maanden lang dagelijks ofwel vitamine D (1000 IE) toegediend of een placebo. De vitamine D-groep bevatte 55 vrouwen, de controlegroep 54 vrouwen. Van beide groepen werd na een jaar gemeten of de vleesbomen waren teruggekomen en zo ja, hoe groot deze waren.
 
Uit de studieresultaten blijkt dat vitamine D-suppletie gunstige effecten had. Bij de vitamine D-groep verminderde de terugkeer van fibromen met vijftig procent ten opzichte van de controlegroep. Ook verminderde vitamine D statistisch significant de grootte van de teruggekomen fibromen. Vitamine D-suppletie leverde geen bijwerkingen op.
 
De onderzoekers concluderen dat vitamine D een veelbelovend en veilig middel kan zijn om de terugkeer van vleesbomen te voorkomen en als ze wel terugkomen, de grootte ervan te beperken. De onderzoekers raden aan meer onderzoek te doen om dit resultaat te bevestigen.
 
Referentie:
Vhdat, M. et al. The effect of vitamin D on recurrence of uterine fibroids: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice, available online 24 January 2022, 101536.
 
Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/studie-naar-het-effect-van-vitamine-d-op-fibromen.html

Comments are closed.