Slechter geheugen gerelateerd aan B6-tekort

Vitamine B6Ierse wetenschappers hebben een verband aangetoond tussen een vitamine B6-tekort en een verhoogd risico van cognitieve achteruitgang.

 

De wetenschappers maakten gebruik van een groep van 155 zestigplussers waarbij vier jaar eerder een geheugentest (Mini-Mental State Examination, MMSE-test) had plaatsgevonden en er gegevens beschikbaar waren over hun vitamine B-status en inname van B-vitamines. Bij de ouderen werd opnieuw een MMSE-test afgenomen.
Na vier jaar was de gemiddelde MMSE-score significant afgenomen van gemiddeld 29 naar 27,5 punten. Echter, bij 27% van de deelnemers werd een sterkere afname gezien van de score dan op basis van het ouder worden kon worden verwacht (MMSE-score nam >0,56 punten per jaar af). Een suboptimale vitamine B6-status (pyridoxal-5-fosfaat <43 nmol/l) was geassocieerd met een significant snellere achteruitgang van het geheugen waarbij gecorrigeerd werd voor de leeftijd en de initiële MMSE-score. Ouderen met een vitamine B6-tekort hadden 3,5 keer zoveel kans op een versnelde achteruitgang van het geheugen. Een lage inname van vitamine B6 uit de voeding was eveneens gerelateerd aan een significant hogere kans van 4 maal op een versnelde geheugenachteruitgang. Er werd geen verband gezien met de inname en bloedspiegels van andere B-vitamines.

 

De vitamine B6-status heeft mogelijk een voorspellende waarde voor de cognitieve achteruitgang. In andere studies werd ook een verband gevonden tussen foliumzuur en vitamine B12 enerzijds en het geheugen anderzijds. Het feit dat er in de huidige studiegroep nauwelijks tekorten voorkwamen van deze twee B-vitamines, kan mogelijk het verschil verklaren met de resultaten van andere studies.

 

Referentie:

Hughes CF, Ward M, [..], McNulty H. B-Vitamin Intake and Biomarker Status in Relation to Cognitive Decline in Healthy Older Adults in a 4-Year Follow-Up Study. Nutrients 2017; 9(1)

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.