Selenium voorspellend voor 10-jaarsoverleving na borstkanker

SeleniumHet seleniumgehalte in het bloed voor aanvang van een behandeling tegen borstkanker is mogelijk voorspellend voor de 10-jaarsoverleving.
 
Een groep van 538 vrouwen met primaire invasieve borstkanker werd gedurende tien jaar gevolgd. Bij 11,5 procent van de vrouwen was sprake van een mutatie in het BRCA1-gen, 69,1 procent was positief voor de oestrogeen-receptor en 92 procent had een tumor kleiner dan vijf centimeter. Iets meer dan de helft van de vrouwen kreeg chemotherapie. Daarnaast kreeg 57,3 procent radiotherapie en twee derde kreeg tamoxifen voorgeschreven. Bloed werd verzameld voordat de behandeling werd gestart, waarna het seleniumgehalte werd bepaald. De vrouwen werden op basis van de serumseleniumconcentratie in de onderzoeksgroep ingedeeld in vier groepen. De deelnemers werden gemiddeld 7,9 jaar gevolgd. De cumulatieve overleving na 10 jaar was 65,1 procent voor de vrouwen met het laagste seleniumgehalte, ten opzichte van 86,7 procent voor de vrouwen met de hoogste seleniumconcentratie in het bloed (gemiddelde 10-jaarsoverleving in de gehele onderzoeksgroep bedroeg 76,2 procent). Vervolgonderzoek moet uitwijzen of suppletie met selenium beschermend werkt en de overlevingskans na borstkanker kan verhogen.
 
De volledige publicatie in Nutrients kunt u hier teruglezen.
 
Bronvermelding:
Szwiec M, Marciniak W, Derkacz R, Huzarski T, Gronwald J, Cybulski C, Dębniak T, Jakubowska A, Lener M, Falco M, Kładny J, Baszuk P, Duszyński J, Kotsopoulos J, Narod SA, Lubiński J. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients. 2021; 13(3):953.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/selenium-voorspellend-voor-10-jaarsoverleving-na-borstkanker.html

Comments are closed.