Selenium verbetert mogelijk oogziekte van Graves

graves-diseaseDe helft van de mensen met de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte die leidt tot een te snel werkende schilklier, ontwikkelt lichte tot milde oogklachten. Deze oogklachten zouden mogelijk behandeld kunnen worden door middel van seleniumsuppletie.
 
De toepassing van selenium wordt vanwege de antioxidante eigenschappen al langer genoemd als optie bij hyperthyreoïdie. De resultaten van klinische studies zijn echter wisselend.
 
Tijdens een studie met 159 patiënten met de oogziekte van Graves kreeg een gedeelte van de groep tweemaal daags 100 mcg selenium gesuppleerd. Daarnaast kreeg een gedeelte een placebo of het medicijn pentoxifylline dat invloed heeft op de doorbloeding en spierfunctie. Na zes maanden waren de oogklachten bij de mensen die selenium hadden gebruikt significant verminderd. Deze effecten waren na een jaar, zes maanden na het staken van de selenium-suppletie, nog steeds aanwezig. Helaas werd de seleniumstatus van de deelnemers tijdens het onderzoek niet bepaald.
 
De studie werd uitgevoerd in Europese landen waarvan bekend is dat een gedeelte van de bevolking een mild seleniumtekort heeft. Gebruik van selenium bij de oogziekte van Graves is daarom mogelijk alleen zinvol bij een (mild) seleniumtekort.
 
Bij de oogziekte van Graves is er sprake van een ontsteking van het weefsel rond de ogen. Hierdoor zwellen de oogleden op en ontstaat er een verhoogde druk in de oogkas. Bij het normaliseren van de schildklierfunctie verbeteren vaak ook de oogklachten. Als dit niet het geval is kan men overgaan op het gebruik van medicijnen of een operatie. Gebruik van selenium zou een interessante behandeloptie zijn, omdat dit minder invasief is en er geen bijwerkingen bekend zijn bij gebruik van een maximale dagelijkse dosering van 200 mcg.
 
Referentie:
Lanzolla G, Marinò M, Marcocci C, et al. Selenium in the Treatment of Graves’ Hyperthyroidism and Eye Disease. Front. Endocrinol. 11:608428.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5390

Comments are closed.