Ruim de helft volwassenen heeft overgewicht

overgewichtMeer dan de helft van de volwassen Nederlanders had in 2018 overgewicht, 15 procent had obesitas. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut. Het aandeel mensen met overgewicht en obesitas ligt nog ver boven de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040.

 

In vergelijking met 2014 was het percentage mensen met overgewicht in het afgelopen jaar ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger. Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel dat maximaal 38 procent van de volwassen Nederlanders in 2040 te zwaar is, en hooguit 7,1 procent obesitas heeft.

 

Kinderen
Van de 4- tot 18-jarigen had 11,7 procent in 2018 overgewicht en 2,7 procent van deze leeftijdsgroep had obesitas. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2014. De Rijksoverheid wil dat het aandeel jeugdigen met overgewicht in 2040 daalt naar 9,1 procent. Het aandeel kinderen dat obesitas heeft, zou dan 2,3 procent moeten zijn.

 

Minder zware drinkers
In 2018 was 9,0 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk. Van de volwassenen gaf 80,4 procent in 2018 aan wel eens alcoholhoudende drank gedronken te hebben gedurende de voorafgaande twaalf maanden, terwijl 8,5 procent aangaf nog nooit alcohol gedronken te hebben.

 

Minder rokers
In 2018 gaf 22,4 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks. Van de volwassenen gaf 44,2 procent aan nooit gerookt te hebben en 33,4 procent zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de afgelopen jaren gedaald.

 

Preventieakkoord
De aantallen rokers, overmatige en zware drinkers en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Met het akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040. Het percentage met overgewicht zou dan op 38 procent moeten liggen.

 

Bron: Voeding Nu

Comments are closed.