SeleniumSelenium is essentieel voor een gezond immuunsysteem. De seleniumstatus neemt duidelijk af tijdens de zwangerschap, ernstige ziekte en Covid-19. Een seleniumtekort is in verband gebracht met het ontstaan van auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, diabetes type 1 en auto-immuun schildklierziekte na zwangerschap. Suppletie met selenium is mogelijk zinvol.
 
Een seleniumtekort geeft geen uitgesproken symptomen (zoals bijvoorbeeld een vitamine D-tekort in kinderen zich uit in rachitis). Onderzoek laat echter zien dat een lage seleniumstatus leidt tot een verminderde weerstand. Met name mensen met een chronische aandoening en ontsteking hebben een hoger risico op ziekte. Wetenschappers waarschuwen voor een algemene analyse van de beschikbare studies met selenium. Omdat de Amerikaanse bodem relatief rijk is aan selenium, komt een tekort in de Verenigde Staten minder vaak voor. In Europa is de bodem seleniumarm en heeft een groep mensen, ondanks een gezonde voeding, een tekort aan het mineraal. Studies die uitgevoerd zijn bij mensen met een (marginaal) tekort, laten over het algemeen dan ook duidelijkere effecten zien.
 
Een groot aantal studies laat zien dat mensen met een auto-immuunziekte vaker een seleniumtekort hebben. Wetenschappers denken dan ook dat een tekort aan het mineraal auto-immuunziektes kan verergeren. Observationele studies laten een verband zien tussen een seleniumtekort, de grootte van de schildklier en de vorming van knobbeltjes in de schildklier. Een groot onderzoek uit China toont aan dat een seleniumtekort hypothyreoïdie en Hashimoto schildklierziekte in de hand werkt.
Reumatoïde artritis lijkt gepaard te gaan met een progressief seleniumverlies. Suppletie kan dit verlies mogelijk tegengaan en het ziekteverloop gunstig beïnvloeden. Helaas zijn er, met uitzondering van schildklieraandoeningen, nog maar weinig studies uitgevoerd naar de effecten van seleniumsuppletie op ziekteprogressie, of zelfs het voorkomen van ziekte. Onderzoekers willen graag dat hier verandering in komt. We kunnen niet ontkennen dat een seleniumtekort geregeld voorkomt in de gezonde populatie en dat suppletie met selenium een lage toxiciteit kent in dosering tot 200 mcg per dag. Selenium lijkt daarmee niet alleen alledaagse ziektes, zoals verkoudheid, te kunnen voorkomen, maar zou tevens het ontstaan van auto-immuunziekten kunnen remmen.
 
De volledige publicatie kunt u hier lezen.
 
Referentie:
Schomburg, L. (2021). Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness, or COVID-19—A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. International Journal of Molecular Sciences, 22(16), 8532.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/relatie-seleniumtekort-en-auto-immuunziekten.html