Q10 en NADH verminderen vermoeidheid bij ME

Co-enzym-Q10Myalgische encefalomyelitis (ME) gaat gepaard met ontstekingen in het centrale zenuwstelsel, spierpijn en inspanningsintolerantie. De ernstige vermoeidheid en lichamelijke en geestelijke uitputting hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Tot nu toe is er geen goede behandeling voor ME. Tijdens een recente klinische studie is het effect van suppletie met co-enzym Q10 en NADH (gereduceerd nicotinamide-adenine-dinucleotide) – een essentiële stof in de energiestofwisseling – op cognitieve vermoeidheidsklachten (brain fog) en de kwaliteit van leven onderzocht.
 
Aan het onderzoek namen 207 ME-patiënten deel. De helft kreeg gedurende acht weken dagelijks 200 mg co-enzym Q10 en 20 mg NADH. De andere helft kreeg een placebo. Klachten en kwaliteit van leven werden door middel van gevalideerde vragenlijsten uitgevraagd, vier en acht weken na de start van de suppletie en vier weken na het stoppen met Q10 en NADH. Deelnemers die suppletie hadden ontvangen, ondervonden na vier en na acht weken verminderde cognitieve vermoeidheid. Ook de kwaliteit van leven nam significant toe. Bijwerkingen die sommige deelnemers ervaarden waren maagklachten en duizeligheid.
 
Co-enzym Q10 en NADH zouden synergetische antioxidanteffecten kunnen hebben en er zijn aanwijzingen dat NADH de absorptie van Q10 kan verbeteren. Beide stoffen zijn essentieel voor een goede mitochondriale functie en het verminderen van oxidatieve stress. De wetenschappers geven aan dat suppletie met co-enzym Q10 en NADH vermoeidheidsklachten bij mensen met ME kan verminderen en dat het tevens veilig kan worden gebruikt in combinatie met gangbare therapie.
 
De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier lezen.
 
Referentie:
Castro-Marrero, J., Segundo, M. J., Lacasa, M., Martinez-Martinez, A., Sentañes, R. S., & Alegre-Martin, J. (2021). Effect of Dietary Coenzyme Q10 Plus NADH Supplementation on Fatigue Perception and Health-Related Quality of Life in Individuals with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 13(8), 2658.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/q10-en-nadh-verminderen-vermoeidheid-bij-me.html

Comments are closed.