Probioticum mogelijk van aanvullend nut bij autisme

ProbioticaUit kleinschalig onderzoek van Chinese kinderartsen blijkt een gunstig effect van probiotica in combinatie met toegepaste gedragsanalyse (ABA) bij de behandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). 
 
In totaal werden 41 kinderen met ASS willekeurig verdeeld in een behandelgroep met 21 kinderen en een controlegroep met 20 kinderen. De kinderen in de behandelgroep kregen orale probiotica in combinatie met ABA-behandeling, terwijl de kinderen in de controlegroep alleen gedragsbehandeling kregen.
 
Voorafgaand aan de behandeling was er geen significant verschil in de Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)-score tussen de observatie- en controlegroep. Drie maanden na de probiotica-interventie hadden beide groepen een significante vermindering in de ATEC-score. De behandelgroep had bovendien een significant lagere ATEC-score dan de controlegroep. Een lagere ATEC-score hangt samen met een verbetering van ASS.
 
Vóór de interventie was er geen significant verschil in de samenstelling van het darmmicrobioom tussen de observatie- en controlegroep; drie maanden na de interventie was dat wel het geval. Vergeleken met de controlegroep, had de observatiegroep een significant hogere rijkdom aan Bifidobacterium, Lactobacillus, Coprobacillus, Ruminococcus, Prevotella en Blautia (P<0.05), terwijl Shigella en Clostridium significant lager aanwezig waren (P<0.05).
 
Probiotica kunnen dus mogelijk het effect van een gedragsbehandeling bij kinderen met ASS verbeteren door regulering van de darmflora.
 
Referentie:
Li YQ, Sun YH, Liang YP, Zhou F, Yang J, Jin SL. Effect of probiotics combined with applied behavior analysis in the treatment of children with autism spectrum disorder: a prospective randomized controlled trial. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2021 Nov 15;23(11):1103-1110. English, Chinese.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/probioticum-mogelijk-van-aanvullend-nut-bij-autisme.html

Comments are closed.