Probiotica voorkomen candida-infecties bij baby’s

Probiotica-candida-babyCandida-infecties komen steeds vaker voor bij pasgeborenen, aldus Italiaans onderzoek. Vooral te vroeg geboren baby's hebben een groot risico. Hun immuunsysteem is nog te zwak om weerstand tegen candida op te bouwen.
De onderzoekers gingen na of probiotica een oplossing konden bieden. De probiotica hadden een duidelijk gunstig effect. Baby's die probiotica kregen, hadden minder bacteriële en candida-infecties dan baby's die enkel een standaardbehandeling kregen.
 
Een aangename bijwerking van de probiotica was dat ze ook leidden tot minder maag- en darmklachten bij de baby's.
De probioticumstammen die de onderzoekers gebruikten waren Lactobacillus rhamnosus en L. reuteri, twee stammen die gekend zijn omwille van hun werkzaamheid en veiligheid.
 
Referenties:
Romeo MG, Romeo DM et al. Role of probiotics in the prevention of the enteric colonization by Candida in preterm newborns: incidence of late-onset sepsis and neurological outcome. Journal of Perinatology 11 31, 63\u201369; doi:10.1038/jp.2010.57
Lohith Kunyeit, Anu-Appaiah K A and Reeta P. Rao. Application of Probiotic Yeasts on Candida Species Associated Infection. 2020 Sep 25. doi: 10.3390/jof6040189
Hua-Jian Hu et al. Probiotics Prevent Candida Colonization and
Invasive Fungal Sepsis in Preterm Neonates. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedneo.2016.06.001
 
Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.