Probiotica voor gezonde longen

LongenProbiotica – de goede bacteriën in de darm – worden vooral gelinkt aan de darmen en darmziekten, maar ze zijn ook belangrijk voor de longen.

De slijmvliezen van de darmen en van de longen staan niet los van elkaar, maar vormen één systeem - het mucosaal immuunsysteem. Het omvat ook het mondslijmvlies, het neusslijmvlies en de slijmvliezen in de geslachtsorganen en de urinewegen.

Ontsteking van het slijmvlies bij inflammatoire darmziekten beperkt zich niet tot de darmen, maar heeft rechtstreeks invloed op de slijmvliezen in de luchtwegen (Tulic MK, 2016). Dit wordt de darm-long connectie genoemd. Steeds meer onderzoek vindt een verband tussen inflammatoire darmaandoeningen, coeliakie (glutenintolerantie), een verstoorde darmflora en longziekten zoals astma, chronische obstructieve longziekten (COPD), cystische fibrose (taaislijmziekte) en longontsteking.

Ook een verstoorde darmflora is gelinkt aan een verstoorde immuniteit in de longen. Men heeft lange tijd gedacht dat gezonde longen steriel (microbevrij) waren, maar onderzoek van de laatste tien jaar heeft aangetoond dat de longen van nature bewoond worden door bepaalde bacteriën, hoewel het er veel minder zijn dan in de darmen.

Veranderingen in de longflora zijn gelinkt aan chronische longziekten zoals cystische fibrose en COPD. Er wordt ook een verband gevonden tussen veranderingen in de longflora en astma. Suppletie met probiotica beïnvloedt via het darmslijmvlies de immuniteit in de longen en wordt beschouwd als een veelbelovende therapie voor longziekten (Mortaz E, 2013).

Probiotica beschermen de longen tegen toxische stoffen zoals sigarettenrook, die een ontstekings- en immuunreactie in de longen veroorzaken en de longen beschadigen. Ingeademde schadelijke stoffen komen in de longen in contact met de macrofagen die daar circuleren. Als reactie op de toxische stoffen scheiden de macrofagen ontstekingsmediatoren af en trekken ze meer immuuncellen aan, welke op hun beurt nog meer ontstekingsfactoren aanmaken, maar ook enzymen die het bindweefsel afbreken. Het bindweefsel bestaat uit eiwitten die de longen hun structuur geven.

Probiotica remmen de activatie van macrofagen en de ontstekingsreactie die door sigarettenrook veroorzaakt wordt (Mortaz E, 2015).

Suppletie met probiotica verbetert op zes weken tijd de symptomen en de longfunctie bij mensen met chronische longziekte door blootstelling aan mosterdgas (Panahi Y, 2016).

Suppletie met probiotica is ook veelbelovend voor het behandelen van allergische luchtwegaandoeningen, zoals astma en rhinitis en voor de preventie van luchtweginfecties (Miraglia Del Giudice M, 2015; Alexandre Y, 2014).

Referenties:

1. Alexandre Y, Le Blay G, Boisramé-Gastrin S, et al. Probiotics: a new way to fight bacterial pulmonary infections? Med Mal Infect. 2014 Jan;44(1):9-17.

2. Miraglia Del Giudice M, Indolfi C, Allegorico A, et al. Probiotics and allergic respiratory diseases. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Apr-Jun;29(2 Suppl 1):80-3.

3. Mortaz E, Adcock IM, Folkerts G, et al. Probiotics in the management of lung diseases. Mediators Inflamm. 2013;2013:751068.

4. Mortaz E, Adcock IM, Ricciardolo FL, et al. Anti-Inflammatory Effects of Lactobacillus Rahmnosus and Bifidobacterium Breve on Cigarette Smoke Activated Human Macrophages. PLoS One. 2015 Aug 28;10(8):e0136455.

5. Panahi Y, Ghanei M, Vahedi E, et al. Efficacy of probiotic supplementation on quality of life and pulmonary symptoms due to sulfur mustard exposure: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Drug Chem Toxicol.

6. Santesso N. A Summary of a Cochrane Review: Probiotics to Prevent Acute Upper Respiratory Tract Infections. Glob Adv Health Med. 2015 Nov;4(6):18-9.

7. Tulic MK, Piche T, Verhasselt V. Lung-gut crosstalk: evidence, mechanisms and implications for the mucosal inflammatory diseases. Clin Exp Allergy. 2016 Feb 19.

Bron: PlaceboNocebo

   Printversie probiotica-voor-gezonde-longen

Comments are closed.