Probiotica bij diabetes type 1

ProbioticaGebruik van probiotica door mensen met diabetes type 1 zou, naast toepassing van insuline, het ziekteverloop gunstig kunnen beïnvloeden. In een studie leidde de combinatie van probiotica en insuline ertoe dat de bloedsuikerspiegel stabieler was en er minder ontstekingsbevorderende cytokinen in het bloed aanwezig waren.
 
Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem de cellen in de alvleesklier aanvalt die insuline aanmaken. Het lichaam kan dan geen insuline meer produceren wat leidt tot levensbedreigende problemen in de bloedsuikerstofwisseling. Door insuline te spuiten, kan de bloedsuikerstofwisseling worden gereguleerd. Op termijn krijgen mensen met diabetes type 1 echter vaker te maken met complicaties, waaronder hart- en vaatziekten, oog- en nierproblemen. Deze complicaties kunnen onder andere voorkomen worden door de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden en het ontstaan van ontstekingen te remmen. Probiotica zouden hier een rol bij kunnen spelen, zo blijkt uit het onlangs uitgevoerde onderzoek.
 
Het onderzoek vond plaats bij 56 diabetes type 1-patiënten tussen de 6 en 18 jaar. Van deze groep kregen er 27 een probioticum naast de insuline, terwijl 29 deelnemers uitsluitend insuline kregen. Het probioticum bestond uit de bacteriën Lactobacillus salivarius subsp. salicinius, L. johnsonii MH-68 en Bifidobacterium animalis subsp. lactis (1x1010 kolonievormende eenheden (CFU) per dag). De deelnemers gebruikten de probiotica gedurende zes maanden. Tijdens het onderzoek werden verschillende parameters gemonitord, waaronder de nuchtere bloedsuikerspiegel, het HbA1c, een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel in de afgelopen weken, en de concentratie ontstekingsbevorderende en ontstekingsremmende cytokinen. Ook werd er een ontlastingsonderzoek gedaan aan het begin en het eind van de studie.
 
Aan het eind van de studie hadden de mensen die de probiotica hadden gebruikt een lagere nuchtere bloedsuikerspiegel dan aan het begin van de studie. De HbA1c-waarde nam met ongeveer een procentpunt af, van 9,3 procent voor de studie naar 8,5 procent aan het eind van de studie. Deze waarde veranderde niet in de placebogroep. Ook de concentratie ontstekingsbevorderende cytokinen nam significant af in de groep deelnemers die het probioticum hadden gebruikt. De concentratie anti-inflammatoire cytokinen verbeterde juist. Opvallend was dat deze veranderingen stand hielden tot wel drie maanden nadat gestopt was met het probioticum. De onderzoekers geven aan dat gebruik van probiotica, naast de standaardtherapie met insuline, zinvol kan zijn om de bloedsuikerspiegel beter te stabiliseren en mogelijk op de lange termijn de ontwikkeling van diabetescomplicaties te voorkomen.
 
Referentie:
Wang, C. H., Yen, H. R., Lu, W. L., Ho, H. H., Lin, W. Y., Kuo, Y. W., ... & Lin, H. C. (2022). Adjuvant Probiotics of Lactobacillus salivarius subsp. salicinius AP-32, L. johnsonii MH-68, and Bifidobacterium animalis subsp. lactis CP-9 attenuate glycemic levels and inflammatory cytokines in patients with type 1 diabetes mellitus. Frontiers in endocrinology, 13, 754401.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/probiotica-bij-diabetes-type-1

Comments are closed.