Periodiek vasten of energiebeperkt dieet?

Intermittent fastingUit een recent gepubliceerde review blijkt dat het gewichtsverlies na periodiek vasten vergelijkbaar is met het gewichtsverlies na een energiebeperkt dieet. Periodiek vasten is over het algemeen veilig en veroorzaakt weinig gastro-intestinale, neurologische, hormonale of metabole bijwerkingen.
 
Onlangs verscheen er een review over de effecten van periodiek vasten op lichaamsgewicht en op risicofactoren voor cardiometabole ziekten. Periodiek vasten kan tot klinisch significant gewichtsverlies leiden. De meest bestudeerde vormen van periodiek vasten zijn:
 

  • ‘om de dag’ vasten: 0-500 kcal per vastendag afgewisseld met vrije inname op 'niet vasten'-dagen,
  • het 5:2-dieet: twee vastendagen en vijf ‘niet vasten’-dagen per week, en
  • alleen eten binnen een voorgeschreven tijdsbestek per dag.

 
De auteurs van deze review concludeerden dat deze drie vormen van periodiek vasten leiden tot een licht tot matig gewichtsverlies op (3-8% verlies ten opzichte van de uitgangswaarde) gedurende korte perioden (8-12 weken). Het gewichtsverlies na periodiek vasten is vergelijkbaar met wat met dagelijkse beperking van het aantal calorieën wordt bereikt (energiebeperkt dieet).
 
Of deze protocollen ook op langere termijn helpen het gewicht te beheersen is nog onduidelijk, aangezien de meeste studies tot dusver kortdurend waren. Sommige studies tonen aan dat periodiek vasten cardiometabolische risicofactoren zoals bloeddruk, LDL-cholesterol- en triglyceridengehalte, insulineresistentie en HbA1c verbetert, terwijl andere geen voordeel op deze parameters lieten zien. Periodiek vasten is over het algemeen veilig en veroorzaakt weinig gastro-intestinale, neurologische, hormonale of metabole bijwerkingen.
 
Referentie:
Varady KA, Cienfuegos S, Ezpeleta M et al. Clinical application of intermittent fasting for weight loss: progress and future directions. Nature Reviews Endocrinology, 2022, 1-13.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5940

Comments are closed.