PDS, neurotransmitters en het microbioom

MicrobioomEmotionele stress, angsten en depressie komen geregeld tezamen voor met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). De hersen-darmas lijkt hier een sleutelrol te spelen, waarbij neurotransmitters en darmbacteriën elkaar kunnen beïnvloeden. Wetenschappers hebben nu gekeken naar mogelijke associaties tussen neurotransmitterconcentraties en de samenstelling van het microbioom bij PDS’ers met psychische klachten. Hieruit blijkt dat het microbioom invloed heeft op de concentratie serotonine en noradrenaline in het lichaam. 

 
Aan het onderzoek namen veertig PDS’ers deel (gemiddelde leeftijd 21 jaar) met onder andere angsten en depressieve klachten. Een groep van twintig gezonde volwassenen vormde de controlegroep. De concentratie serotonine en noradrenaline werd gemeten in het bloed. Verder werden er ontlastingsmonsters genomen. De hoeveelheid psychische klachten was beduidend hoger bij de mensen met PDS. Ook hun microbioom verschilde significant met dat van de gezonde controlegroep, zowel de alfa- als de bèta-diversiteit waren afgenomen (de alfa-diversiteit is een maat voor de rijkdom en gelijkmatigheid van de microbiota, terwijl de bèta-diversiteit iets zegt over de mate waarin de compositie van twee microbiomen overeenkomen). De concentratie serotonine en noradrenaline was duidelijk, maar niet significant, verlaagd. Een relatief hoge concentratie noradrenaline correleerde met een lagere alfa-diversiteit van de darmflora. Mensen met een hogere concentratie noradrenaline hadden meer Bacteroidetes in de darm, maar juist minder Firmicutes. Een positieve associatie werd gevonden tussen serotonine en de aanwezigheid van Proteobacteria.
 
De onderzoekers geven aan dat veranderingen in het microbioom invloed kunnen hebben op de biosynthese, afgifte en heropname van neurotransmitters. Mogelijk kan dit leiden verstoringen in het centrale en enterische zenuwstelsel wat het ontstaan van psychische klachten in de hand werkt.
 
De volledige publicatie kunt u hier lezen.
 
Referentie:
Barandouzi, Z. A., Lee, J., del Carmen Rosas, M., Chen, J., Henderson, W. A., Starkweather, A. R., & Cong, X. S. (2022). Associations of neurotransmitters and the gut microbiome with emotional distress in mixed type of irritable bowel syndrome. Scientific Reports, 12(1), 1-11.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/pds-neurotransmitters-en-het-microbioom.html
 

Comments are closed.