Optimale vitamine D-status vermindert kans op hartinfarct

Optimize vitamin DVolgens recent onderzoek is het hebben van een vitamine D-spiegel van ten minste 75 nmol/L geassocieerd met een significant lager risico op een hartinfarct en op sterfte door alle oorzaken. Dit geldt voor volwassenen zonder voorgeschiedenis van een hartinfarct.
 
Het ging hier om een retrospectieve en observationele nested case-control-studie van 20.000 patiënten met lage 25-hydroxyvitamine D-niveaus (25-OH-D <50 nmol/L) die zorg kregen van de Veterans Health Administration van 1999 tot 2018. Een nested case-control-studie is een retrospectieve observationele studie die gebruikmaakt van de prospectieve gegevens van een bestaand cohortonderzoek.
 
Patiënten werden verdeeld in drie groepen:

  • groep A: onbehandeld, vitamine D-niveaus ≤50 nmol/L,
  • groep B: behandeld, vitamine D-niveaus 51-74 nmol/L,
  • groep C: behandeld, vitamine D-niveaus ≥75 nmol/L.

Het risico op een hartinfarct en op mortaliteit door alle oorzaken werden vergeleken.
 
Binnen het cohort was het risico op een hartinfarct significant lager in groep C dan in groep B en A.  Er was geen verschil in risico tussen groep B en A. Vergeleken met groep A, waren er in groep B en C significant minder sterfgevallen door alle oorzaken.  Dit verschil was er niet tussen groep B en C.
 
De onderzoekers concluderen dat bij patiënten met een vitamine D-deficiëntie zonder voorgeschiedenis van een hartinfarct, vitamine D-suppletie tot het (25-OH)D-niveau van meer dan 50 nmol/L en meer dan 75 nmol/L  geassocieerd is met een significant lager risico op sterfte. Het lagere risico op hartinfarct werd alleen waargenomen bij personen die (25-OH)D-spiegels van meer dan 75nmol/L hadden.
 
Referentie:
Acharya P, Dalia T, Ranka S et al. The effects of vitamin D supplementation and 25-hydroxyvitamin D levels on the risk of myocardial infarction and mortality. Journal of the Endocrine Society, 2021, 5.10: bvab124.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5727

Comments are closed.