Omega-3 vetzuren verbeteren werking statinen

VisolieVerhoogde spiegels van triglyceriden zijn net als een verhoogd cholesterol een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Statinen zijn de sterkst werkzame cholesterolverlagers, maar hebben een minder sterk effect op verhoogde triglyceridenspiegels. Daarom gaven Zuid-Koreaanse cardiologen omega 3- vetzuren aan hun patiënten om te zien of dit de behandeling met statinen zou verbeteren.

 

In de Zuid-Koreaanse multi-center studie werd gekeken naar het effect van omega 3-vetzuren als toevoeging aan de behandeling met rosuvastatine bij patiënten met een verhoogd cholesterol en een hoog risico op hart- en vaatziekten. Rosuvastatine is de sterkst werkende statine dat doorgaans pas wordt toegepast wanneer andere statinen te weinig effect hebben. De maximale respons wordt gewoonlijk binnen vier weken bereikt.

 

Aan de studie namen 201 patiënten van middelbare leeftijd deel waarbij de triglyceridenspiegels, ondanks vier weken behandeling met rosuvastatine (20 mg/d), nog te hoog waren gebleven. Een normale triglyceridenwaarde is 1,7 mmol/l, terwijl de deelnemers aan het onderzoek een waarde hadden tussen de 2,3 en 5,6 mmol/l.

De LDL-spiegels van de deelnemers moesten wel onder controle gekomen zijn (< 2,85 mmol/l).

De helft van deze patiënten zette de behandeling gedurende nog eens vier weken voort met een combinatie van 20 mg rosuvastatine met 4 gram omega 3-vetzuren per dag en een placebo voor rosuvastatine.

De vetzuurdosis leverde 1840 mg EPA en 1520 mg DHA per dag. De overige patiënten kregen rosuvastatine (20 mg/d) en een placebo voor de vetzuur/rosuvastatine-combinatie.

 

TOEGEVOEGDE WAARDE OMEGA 3-VETZUREN

De toevoeging van de omega 3-vetzuren aan de behandeling leidde tot een significant grotere afname van de triglyceriden- en cholesterolspiegels dan de behandeling met de statine alleen. In de vetzuur/rosuvastatine-groep daalden de triglyceridenspiegels met 26,3%, terwijl in de rosuvastatinegroep een daling van 11,4% werd bereikt.

De spiegels van ongunstige cholesterolfracties (niet-HDL- cholesterol) daalden met 10,7% in de vetzuur/rosuvastatine- groep en met 2,2,% in de rosuvastatinegroep.

 

Het effect van de omega 3-vetzuren was het grootst bij patiënten met de hoogste beginwaarden van triglyceriden en niet-HDL- cholesterol en een lage BMI. Daarbij was het effect op niet-HDL- cholesterol het sterkst bij patiënten met diabetes.

Niet-HDL-cholesterol is met name verhoogd bij patiënten met diabetes en is bij hen een sterke voorspeller van hart- en vaatziekten. De auteurs benadrukken daarom vooral voor mensen met diabetes het belang van de toevoeging van omega 3-vetzuren aan de behandeling van verhoogd cholesterol.

 

VERHOOGDE TRIGLYCERIDENSPIEGELS KOMEN VEEL VOOR

Volgens Amerikaanse cijfers uit de Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) hebben 35% van de mannen en 25% van de vrouwen verhoogde trigylceridenspiegels. In Korea is dit bij 38%, respectievelijk 20% het geval. Bij diabeten kan dit oplopen tot 49% van de patiënten.

 

Meer onderzoek is nog nodig om vast te kunnen stellen of de gunstige effecten van omega 3-vetzuren op het lipidenprofiel ook leidt tot de preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen.

 

Referentie:

Kim CH, Han KA, Yu J, et al. Efficacy and Safety of Adding Omega-3 Fatty Acids in Statin-treated Patients with Residual Hypertriglyceridemia: ROMANTIC (Rosuvastatin-OMAcor iN residual hyperTrIglyCeridemia), a Randomized, Double-blind, and Placebo-controlled Trial. Clin Ther. 2018 Jan;40(1):83-94.

 

Bron: Springfield nutraceuticals

Comments are closed.