Omega-3-supplementen verbeteren slaap

Visolie slaapVoedingssupplementen rijk aan omega-3-vetzuren, vooral DHA, kunnen de slaapkwaliteit van gezonde jonge volwassenen helpen verbeteren, volgens een recente Britse klinische studie. De placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde studie, is de eerste klinische studie die positieve effecten aantoont bij ‘normale’ slapers.
 

De deelnemers (n=84) , die gewoonlijk weinig vette vis consumeren, waren volwassenen in de leeftijd van 25-49 jaar. Ze werden willekeurig ingedeeld om gedurende 26 weken een van de drie volgende behandelingen te ondergaan: placebo (geraffineerde olijfolie), DHA-rijke olie (900 mg DHA en 270 mg EPA/dag) of EPA-rijke olie (360 mg DHA en 900 mg EPA/dag).

 

De deelnemers ontvingen een actiwatch (horloge dat rust- en activiteitpatroon meet), slaapdagboek en materiaal om urine te verzamelen. Gedurende week 13 vulden ze bovendien vragenlijsten in: de Leeds Sleep Evaluation Questionnaire(LSEQ) en subjectieve scores.

 

In vergelijking met placebo zagen de onderzoekers bij gebruik van DHA-rijke olie verbeteringen in de slaapefficiëntie en de slaapintervallen. Deelnemers meldden echter ook dat ze zich minder energiek en uitgerust voelden in vergelijking met de placebogroep en dat ze minder ‘klaar’ waren voor het leveren van prestatie.

 

In de EPA-rijke groep was een trend te zien richting verbeterde slaapefficiëntie in vergelijking met placebo en een significante afname van zowel de totale tijd in bed als de totale slaaptijd in vergelijking met de DHA-rijke olie. Er werden geen significante effecten van beide behandelingen vastgesteld op de uitscheiding via de urine van 6-sulfatoxymelatonine.

 

Op basis van deze resultaten concluderen de auteurs dat suppletie met DHA-rijke olie bij gezonde volwassenen die niet regelmatig vette vis consumeren, resulteerde in een significante toename van slaapefficiëntie en een significante afname van slaaponderbrekingen in vergelijking met placebo. Hoewel deelnemers aan de EPA-rijke oliegroep de kortste slaaptijden rapporteerden, leek dit niet te leiden tot vermindering van de slaapkwaliteit.

 

Referentie:
Patan MJ, Kennedy DO, Husberg C et al. Differential Effects of DHA-and EPA-Rich Oils on Sleep in Healthy Young Adults: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 2021, 13.1: 248.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/omega-3-supplementen-verbeteren-slaap

Comments are closed.