Neurologische problemen bij coeliakie

GlutenEerder werd aan aangetoond dat 67% van een cohort mensen die de diagnose coeliakie kreeg, last heeft van bijkomende neurologische problemen, zoals hoofdpijn en een verminderde coördinatie. De onderzoekers hebben daarom gekeken naar neurologische functies op de langere termijn bij het volgen van een glutenvrij dieet.
 
Dertig patiënten werden na zeven jaar follow-up ondervraagd en kregen een hersenscan. Het aantal mensen met hoofdpijn daalde van 47% tot 20% na zeven jaar. Het percentage mensen met coördinatieproblemen steeg echter van 27% naar 47%. Zeven patiënten kregen gedurende de follow-up last van coördinatieproblemen.
 
Bloedonderzoek liet zien dat deze mensen positief testen op antilichamen tegen gluten, wat erop wijst dat zij zich (onbewust) niet hielden aan het strenge glutenvrije dieet. In de gehele groep testte 50% van de mensen positief op antilichamen tegen gluten. Hersenscans lieten zien dat mensen die positief testten een grotere mate van atrofie in de grijze stof van de hersenen hadden.
 
De onderzoekers geven aan dat het in de praktijk belangrijk is om mensen met coeliakie goed te blijven monitoren op het volgen van een glutenvrij dieet. Strikte naleving van het dieet kan neurologische problemen op termijn voorkomen en zelfs bestaande neurologische verstoringen verbeteren.
 
Referentie:
Hadjivassiliou M, Croall I, Grünewald R, et al Neurological Evaluation of Patients with Newly Diagnosed Coeliac Disease Presenting to Gastroenterologists: A 7-Year Follow-Up Study. Nutrients 2021, 13(6), 1846.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5522

Comments are closed.