Negen op de tien zuigelingen in VS mist cruciale darmbacterie

ZuigelingDe grootste studie tot nu toe stelt een wijdverbreid, onderbelicht microbioom-gerelateerd risico vast voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van zuigelingen, antibioticaresistentie en acute aandoeningen zoals koliek en luieruitslag. De studie toonde namelijk aan dat in het darmmicrobioom van ongeveer negen op de tien baby's de Bifidobacterium longum subsp. infantis ontbreekt.
 
Een en ander werd aangetoond door een metagenomicsanalyse die is uitgevoerd door onderzoekers van onder meer de Stanford Universiteit en de universiteit van Nebraska, en recent gepubliceerd werd in Scientific ReportsBifidobacterium longum subsp. infantis (B. infantis) is noodzakelijk voor het verteren van borstvoeding en ontwikkeling van het immuunsysteem.
 
Het onderzoeksteam verzamelde fecesmonsters van 227 zuigelingen tot zes maanden, gedurende bezoek aan de kinderarts in vijf verschillende staten. De monsters werden geanalyseerd op bacterietypes en aanwezige hoeveelheid. De fecale monsters werden beoordeeld op hun vermogen om menselijke moedermelk volledig te verteren – een kenmerk van de aanwezigheid van gunstige bacteriën – en op de aanwezigheid van antibioticaresistente genen in de bacteriën. De onderzoekers pasten hiervoor shotgun metagenomics toe wat inzicht geeft in zowel biodiversiteit als functionaliteit.
 
De onderzoekers stelden vast dat potentieel pathogene bacteriën gemiddeld 93% van alle bacteriën in het microbioom van de zuigelingendarm vertegenwoordigen, met als meest voorkomende bacteriën Escherichia coliKlebsiella pneumoniae, salmonella, streptococcus, staphylococcus en Clostridium difficile. Van veel van deze bacteriën is bekend dat ze genen bevatten die verband houden met antibioticaresistentie. In feite werden in totaal 325 antibioticaresistente genen aangetroffen in de darmbacteriën, waarbij meer dan de helft (54%) van die genen bacteriële resistentie tegen meerdere antibiotica kunnen overdragen.
 
De resultaten gaven ook aan dat ongeveer 97% van de zuigelingen B. infantis misten. Gezien het feit dat die bifidobacterie zo algemeen wordt beschouwd als een van de meest voorkomende bacteriën in het maag-darmkanaal van zuigelingen, is de afwezigheid ervan verrassend. Het darmmicrobioom van zuigelingen in de Verenigde Staten is duidelijk disfunctioneel en de onderzoekers geloven dat dit een cruciale factor is die ten grondslag ligt aan veel van de kinderziekten.
 
Referentie:
Casaburi, G., Duar, R. M., Brown, H., et al. Metagenomic insights of the infant microbiome community structure and function across multiple sites in the United States. Scientific reports, 2021, 11.1: 1-12.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5350

Comments are closed.