Nattokinase verbetert herstel na herseninfarct

Choline hersenenNattokinase is een natuurlijk enzym met sterke tromboseremmende en bloedstolsel-oplossende eigenschappen. Nattokinase wordt daarom toegepast bij of ter preventie van hart- en vaatziekten. Een recente Vietnamese studie laat zien dat nattokinase het herstel na een herseninfarct kan verbeteren.
 

Fibrinolytisch enzym

Een herseninfarct, oftewel een ischemische beroerte, is het gevolg van een bloedstolsel dat de bloedtoevoer blokkeert naar (of lokaal in) de hersenen, waardoor er uitval optreedt van een hersengebied.
Nattokinase als voedingssupplement wordt gewonnen uit de fermentatie van voedingsproducten, zoals sojabonen. Het heeft een remmende invloed op de belangrijkste factoren die bijdragen aan het risico voor het optreden van een beroerte. Het enzym heeft namelijk niet alleen een sterke fibrinolytische (trombus-oplossende) activiteit, maar tevens plaatjesaggregatie-remmende, lipiden- en bloeddrukverlagende en neuroprotectieve effecten [1].
Voor het eerst is er een studie uitgevoerd om het effect van nattokinase bij patiënten met een herseninfarct te bestuderen [2].
 

Toegevoegde waarde van nattokinase

Bij Vietnamese patiënten in de subacute fase van een herseninfarct werd het effect bekeken van nattokinase op de herstelfase [2]. Aan het onderzoek namen 61 patiënten deel. De meeste patiënten begonnen korter dan drie maanden na de beroerte aan het onderzoek. Alle deelnemers kregen dezelfde standaardbehandeling die gebruikelijk is in het Vietnamese ziekenhuis waar de patiënten waren opgenomen. De helft van de patiënten kreeg nattokinase (2 x daags 600 FU) als toevoeging aan de behandeling en de andere helft kreeg er placebo bij. Alleen de patiënten wisten niet of ze placebo of het nattokinase-supplement kregen (enkelblinde studie-opzet). De studie duurde zestig dagen.
 
Na zestig dagen werd meer verbetering waargenomen in functionele en neurologische symptomen van het herseninfarct bij de patiënten die nattokinase hadden gekregen in vergelijking met de patiënten die placebo kregen bij de standaardbehandeling.
Halfzijdige verlamming nam sterker af in de nattokinasegroep. Meer dan 60% verbeterde van graad III-V naar graad I, terwijl dat in de placebogroep bij 13% het geval was. Ook taal/spraakvermogen verbeterde significant meer in de suppletiegroep. De zelfredzaamheid bij dagelijkse handelingen was eveneens meer verbeterd in de suppletiegroep dan in de placebogroep.
Bovendien verbeterden in beide groepen symptomen, zoals hoofdpijn, geheugenproblemen, duizeligheid, blozen (flushing), vermoeidheid, tinnitus en slaapproblemen. Ook deze verbeteringen waren sterker in de nattokinasegroep.
 
De onderzoekers concluderen dat de toevoeging van nattokinase aan de behandeling van patiënten die getroffen zijn door een herseninfarct effectief en veilig ingezet zou kunnen worden ter ondersteuning van de revalidatiefase.
De studieresultaten bemoedigen verder en uitgebreider onderzoek naar het toegevoegde nut van suppletie met nattokinase bij cardiovasculaire aandoeningen [2]. Nattokinase wordt goed verdragen, heeft een hoog veiligheidsprofiel en heeft het voordeel van orale toediening en een lange werking (lange halfwaardetijd) [1]. Trombolytische geneesmiddelen moeten intraveneus toegediend worden en kunnen alleen in de acute fase (binnen 4,5 uur) toegepast worden.
 

Referenties:

  1. Chen H, McGowan EM, Ren N, et al. Nattokinase: A Promising Alternative in Prevention and Treatment of Cardiovascular Diseases. Biomark Insights. 2018 Jul 5;13:1177271918785130.
  2. Pham PT, Han B, Hoang BX. Nattospes as Effective and Safe Functional Supplements in Management of Stroke. J Med Food. 2020 Aug;23(8):879-885.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.