Mogelijke rol voor PEA bij autisme

AutismeOnderzoek laat zien dat kinderen en volwassenen met autisme vaker een lagere serumconcentratie van palmitoylethanolamide (PEA) hebben. Suppletie met PEA kan zinvol om sociaal gedrag en taal te verbeteren.
 
PEA is een lichaamseigen stof die op verschillende plaatsen in het lichaam werkzaam is. Het heeft invloed op het immuunsysteem en de pijnwaarneming en het lijkt een zenuwbeschermende werking te hebben bij glutamaattoxiciteit. Wetenschappers hebben gekeken naar het beschikbare bewijs uit preklinische en klinische studies voor het gebruik van PEA bij autismestoornissen. Neuro-inflammatie en een verstoorde glutamaatsignalering zouden namelijk een rol kunnen spelen bij autismestoornissen wat effectiviteit van PEA aannemelijk maakt.
 
Uit preklinische studies blijkt dat PEA invloed heeft op de zenuwgezondheid en de mitochondriale functie in diermodellen die gebruikt worden om autisme te onderzoeken. Tevens blijkt uit deze studies dat de stof antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Verschillende casusstudies en een kleine gerandomiseerde klinische studie laten positieve effecten zien van PEA suppletie op autismesymptomen. Het taalgebruik verbeterde door PEA-suppletie evenals atypisch en sociaal gedrag. Daarnaast vonden de wetenschappers een gunstig effect op het immuunsysteem.
 
Vervolgonderzoek bij grotere groepen mensen met autisme moet de effectiviteit van PEA verder aantonen.
 
Referentie:
Colizzi M, Bortoletta R, Costa R, et al Palmitoylethanolamide and Its Biobehavioral Correlates in Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of Human and Animal Evidence. Nutrients 2021: 13(4);1346.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5474

Comments are closed.