Minder zitten verbetert cardiovasculaire markers

ZittenUit een drie maanden durende RCT1 komt naar voren dat het voor de gezondheid van hart en vaten niet voldoende is om alleen aan de bewegingsnormen te voldoen. Want genoeg lichte tot matige lichaams­beweging kan evengoed betekenen dat men buiten de daaraan bestede tijd een zittend bestaan leidt. Door ook dan meer in beweging te komen, verbeteren cardio­vasculaire markers. In andere studies is teveel zitten ook al een risico­factor voor kanker gebleken.2

 

Aan het onderzoek namen 64 volwassenen van middelbare leeftijd deel. Zij hadden kenmerken van het metabool syndroom, bewogen te weinig en besteedden relatief veel tijd zittend. De interventiegroep van 33 personen kreeg de instructie minder te zitten en in plaats daarvan te staan of te bewegen. Degenen uit de controlegroep (n=31) veranderden hun gedrag niet. De tijd besteed aan zitten, staan en bewegen werd bepaald met behulp van een op de heup gedragen versnellingsmeter. Aan het begin van de studie en na drie maanden werd een nuchtere bloedafname gedaan, bloeddruk gemeten en werden lichaams­samenstelling en –verhoudingen vastgelegd.

 

Na afloop van de onderzoeksperiode bleken in de interventiegroep een vermindering van zittend gedrag met 50 minuten per dag en vermeerdering van lichte of intensieve beweging een gunstige invloed te hebben op cardiovasculaire markers. De gemeten waarden staken voor nuchtere insuline en insulineresistentie positief af bij die in de controlegroep. Datzelfde gold voor het leverenzym alanine-aminotransferase.

 

Referenties:
1 Garthwaite T, Sjöros T, Laine S, et al. Effects of reduced sedentary time on cardiometabolic health in adults with metabolic syndrome: A three-month randomized controlled trial. J Sci Med Sport. 2022 Apr 7:S1440-2440(22)00083-4.
2 https://voedingsgeneeskunde.nl/vg-22-6/lichaamsbeweging-verkleint-kans-op-meerdere-typen-kanker

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6043

Comments are closed.