Minder kans opvlamming Crohn door hoge doses vitamine D3

CrohnLage vitamine D niveaus komen bij de ziekte van Crohn frequent voor. Dit heeft te maken met malabsorptie in de dunne darm door verzwering van het darmslijmvlies ter plekke. Deze malabsorptie is ongewenst want vitamine D heeft bij auto-immunologische aandoeningen een immuunregulerende werking (Jørgensen et al., 2010).

 

De Deense internist Jorgenson publiceerde in 2010 al data waaruit bleek dat mensen in remissie van de ziekte van Crohn ongeveer vijftig procent minder kans hadden op terugval naar de acute opvlammingsfase. De Deen suppleerde 1200 ie vitamine D3 per dag gedurende een jaar. Na drie maanden was hierdoor het gemiddelde niveau van vitamine D in het bloed gestegen van 69 nmol/L (SD 31 nmol/L) naar 96 nmol/L (SD 27 nmol/L) (P < 0.001). In de vitamine D3 groep viel na een jaar 13% terug naar opvlamming, ten opzichte van 29% in de placebogroep (P=0.06).

 

Onlangs voerde de groep van Narula een kleinschalig onderzoek uit bij mensen in remissie van de ziekte van Crohn. Hij was op zoek naar de best beschermende dosering/ optimale vitamine D niveaus. Hij vergeleek de werking van een hoge dosis vitamine D (10.000 ie per dag gedurende een jaar) met een lage dosis vitamine D (1000 ie per dag gedurende een jaar). De 25-hydroxy-vitamin D niveaus veranderden van gemiddeld 73.5 nmol/L (SD 11.7 nmol/L) tot 160.8 nmol/L (SD 43.2 nmol/L).

 

Als alleen de mensen die de studie in haar geheel volbrachten werden vergeleken met elkaar (per protocol analyse), was er geen terugval te zien bij de hoge dosis vitamine D, en wel bij de lage dosis vitamine D (0/12 of 0% vergeleken met 3/8 of 37.5%) (p = 0.049) (Narula et al., 2017).

 

Het lijkt erop dat een hoge dosis/hoger niveau van vitamine D mensen in remissie van de ziekte van Crohn betere bescherming tegen opvlamming biedt, ten opzichte van geen of een lagere dagelijkse dosering vitamine D.

 

Referenties:
Jørgensen, S. P., Agnholt, J., Glerup, H., Lyhne, S., Villadsen, G. E., Hvas, C. L., … Dahlerup, J. F. (2010). Clinical trial: vitamin D3 treatment in Crohn’s disease – a randomized double-blind placebo-controlled study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 32(3), 377–383.

Narula, N., Cooray, M., Anglin, R., Muqtadir, Z., Narula, A., & Marshall, J. K. (2017). Impact of High-Dose Vitamin D3 Supplementation in Patients with Crohn’s Disease in Remission: A Pilot Randomized Double-Blind Controlled Study. Digestive Diseases and Sciences, 62(2), 448–455.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/minder-kans-opvlamming-crohn-hoge-doses-vitamine-d3/

Comments are closed.