Melk: niet goed voor elk

Melk slechtMelk is waarschijnlijk niet zo gezond als wordt verondersteld. Een hoge melkconsumptie blijkt gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico en een grotere kans op botbreuken. Voor yoghurt, andere gefermenteerde producten en kaas bleek eerder het omgekeerde.

 

Er werden twee grootschalige cohortstudies uitgevoerd in Zweden. In de eerste studie - in de periode van 1987 tot 1990 - betrof het meer dan 61.000 vrouwen in de leeftijd van 39 tot 74 jaar. In de tweede studie die startte in het jaar 1997 betrof het meer dan 45.000 mannen in de leeftijd van 45 tot 79 jaar. Bij aanvang van beide studies vulden de deelnemers een voedingsvragenlijst in. De vrouwen vulden in het jaar 1997 een tweede vragenlijst in.

 

Tijdens de volgperiode van gemiddeld twintig jaar overleden 15.541 vrouwen en kregen 17.252 vrouwen een botbreuk. Bij de mannen overleden 10.112 tijdens de volgperiode van gemiddeld elf jaar en kregen 5066 mannen een botbreuk. Vrouwen die dagelijks drie of meer glazen melk dronken hadden bijna tweemaal zoveel kans op sterfte in vergelijking met vrouwen die minder dan één glas melk per dag consumeerden. Voor elk glas melk nam het sterfterisico significant met 15% en 3% toe voor respectievelijk vrouwen en mannen. Bovendien bleek dat een hoge melkconsumptie de kans op botbreuken niet verkleinde, maar zelfs iets vergrootte. De effecten waren duidelijker bij vrouwen dan bij mannen. Uit een subanalyse bleek dat bij zowel mannen als vrouwen melkconsumptie gerelateerd is aan een verhoogde concentratie van 8-iso-PGF2alfa in de urine. 8-iso-PGF2alfa is een marker voor oxidatieve stress. Ook werd er een relatie gezien met een verhoogde concentratie van de ontstekingsmarker interleukine-6 in het bloedserum.

 

Het advies om dagelijks melk te drinken ter voorkoming van osteoporose houdt op basis van deze resultaten geen stand. De resultaten moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en vervolgstudies zijn nodig om meer inzicht te krijgen.

 

Bron: Ortho.nl

 

  Printversie Melk niet goed voor elk

Comments are closed.