Melisse bij hoge bloeddruk

MelisseKruiden zijn heel geschikt om in te zetten bij klachten waar wat aan moet gebeuren zonder direct op medicatie over te gaan. Zoals bij een milde essentiële hypertensie, een hoge bloeddruk van onbekende oorzaak. Essentiële hypertensie komt veel voor en moet behandeld worden. Een hoge bloeddruk, hoewel iemand hier vrijwel geen last van kan hebben, is een risicofactor voor de ontwikkeling van verschillende hart- en vaatziekten.
 
Melissa officinalis (M. officinalis) wordt al lange tijd gebruikt voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Het heeft een kalmerende, rustgevende en angstremmende werking. Onlangs publiceerden Iraanse wetenschappers de resultaten van een studie die erop gericht was de effecten van M. officinalis op de systolische en diastolische bloeddruk te evalueren bij patiënten met essentiële hypertensie. Zij voerden een dubbelblind, gecontroleerd, gerandomiseerd cross-over klinisch onderzoek uit bij 49 patiënten die gedurende een periode van vier weken driemaal daags M. officinalis capsules (400 mg/d; n = 23) of een placebo (n = 26) kregen. Na een uitwasperiode (rust) van twee weken kreeg gedurende vier weken de M. officinalis-groep een placebo en de andere groep M. officinalis. De systolische en diastolische bloeddruk werden eenmaal gemeten op het beginpunt en vervolgens om de twee weken gedurende tien weken.
 
De systolische en diastolische bloeddruk daalde significant na gebruik van M. officinalis, vergeleken met placebo. De systolische en diastolische bloeddruk in groep A was aan het begin van het onderzoek respectievelijk 152,30 ± 5,312 mmHg en 95,52 ± 1,988 mmHg, en bereikte na de eerste fase (medicijngebruik) respectievelijk 129,88 ± 9,009 mmHg en 80,13 ± 5,488 mmHg. De systolische en diastolische bloeddruk in groep B aan het begin van de studie was respectievelijk 152,26 ± 5,640 mmHg en 94,44 ± 2,607 mmHg, en na de tweede fase (medicijngebruik) bereikte deze 131,77 ± 8,091 mmHg en 81,46 ± 7,426 mmHg, (p = .005), respectievelijk. Tijdens het onderzoek werden er geen significante bijwerkingen waargenomen.
 
Volgens de resultaten kan M. officinalis de systolische en diastolische bloeddruk van de patiënten met essentiële hypertensie verlagen.
 
Referentie:
Shekarriz, Z., Shorofi, S. A., Nabati, M., Shabankhani, B., & Yousefi, S. S. (2021). Effect of Melissa officinalis on systolic and diastolic blood pressures in essential hypertension: A double-blind crossover clinical trial. Phytotherapy research : PTR, 10.1002/ptr.7251. Advance online publication.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/melisse-bij-hoge-bloeddruk.html

Comments are closed.