Melatonine verlengt overleving bij vergevorderde longkanker

MelatonineDe ziektevrije overleving van longkanker in een gevorderd stadium neemt toe als patiënten melatonine krijgen toegediend. Dat concluderen wetenschappers in een geblindeerde, placebogecontroleerde RCT onder zo’n zevenhonderd personen bij wie daarvoor het tumorweefsel was verwijderd. De verschillen met degenen die geen melatonine kregen, waren aanzienlijk.
 
De patiënten hadden niet-kleincellige longkanker, die in ongeveer driekwart van de gevallen zich bij diagnose al in stadium 3 of 4 bevindt. Er is dan in meer of mindere mate sprake van uitzaaiingen. In het derde stadium wordt nog genezing nagestreefd, in het vierde is dat niet meer mogelijk. Na vijf jaar is minder dan een kwart van patiënten met stadium 3 of 4 in leven. Maar juist deze patiënten hadden na chirurgisch ingrijpen baat bij melatonine.
 
Onderzocht werd vooral wat de invloed van melatonine was op terugkeer van de kanker en de sterfte. De 709 patiënten uit acht verschillende behandelcentra in Canada werden verdeeld in twee groepen. In de ene groep (n = 356) namen zij elke avond en een jaar lang 20 mg melatonine, in de andere groep (n = 353) werd een placebo geslikt. De primaire uitkomstmaat was ziektevrije tweejaarsoverleving en secundair werd gekeken naar de vijfjaarsoverleving, ongewenste bijeffecten, de kwaliteit van leven, vermoeidheid, slaap, depressie, angst, pijn en ook naar biomarkers voor de immuunfunctie en inflammatie.
 
Er werd een gunstige invloed gevonden op de vijfjaarsoverleving: de kans op een recidief of overlijden was 25 procent kleiner bij suppletie met melatonine. Dat gold alleen voor patiënten die verkeerden in stadium 3 of 4. Bij een eerder stadium werd geen effect gevonden en dat gold ook voor alle andere uitkomstmaten. Vanwege deze gemengde resultaten pleiten de auteurs voor een nieuwe RCT onder een groter aantal patiënten.
 

Referentie:
Seely D, Legacy M, Auer RC, et al. Adjuvant melatonin for the prevention of recurrence and mortality following lung cancer resection (AMPLCaRe): A randomized placebo controlled clinical trial. EClinicalMedicine. 2021 Feb 27;33:100763.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5514

Comments are closed.