Melatonine bij helicobacter-geïnduceerde dyspepsie

Helicobacter pyloriSuppletie met melatonine kan chronische dyspepsieklachten verminderen bij postmenopauzale vrouwen met een Helicobacter pylori-infectie.
 
Chronische dyspepsie die zich in maagpijn uit, is een veelvoorkomend probleem bij postmenopauzale vrouwen. Een infectie met helicobacterkan ten grondslag liggen aan de dyspepsieklachten. In een groep van 152 postmenopauzale vrouwen is het gebruik van melatonine hiertegen onderzocht.
 
De groep bestond uit zestig vrouwen met een asymptomatische helicobacter-infectie en 64 vrouwen met een helicobacter-infectie en chronische dyspepsie. De controlegroep werd gevormd door 30 gezonde vrouwen. Van de groep vrouwen met dyspepsieklachten kreeg de helft na een behandeling met een maagzuurremmer en antibiotica gedurende zes maanden melatonine. De andere helft van de groep kreeg een placebo. De dosering melatonine bestond uit 1 mg in de ochtend en 3 mg voor het slapengaan.
 
De vrouwen met dyspepsie hadden een significant lagere melatonineconcentratie in het serum dan de vrouwen met een asymptomatische infectie en de gezonde vrouwen. Bij ongeveer driekwart van de vrouwen was de helicobacter-infectie na behandeling verdwenen. De vrouwen die na de behandeling melatonine hadden gebruikt, hadden aan het eind van de studie minder last van dyspepsie. Bij 84% van de vrouwen in de melatonine-groep waren de dyspepsieklachten verdwenen ten opzichte van 44% van de vrouwen die placebo hadden gekregen.
 
Suppletie van melatonine na behandeling van een helicobacter-infectie bij postmenopauzale vrouwen met dyspepsie in de vorm van maagpijn lijkt op basis van dit resultaat zinvol.
 
Referentie:
Chojnacki C, Medrek-Socha M, Konrad P, et al. The value of melatonin supplementation in postmenopausal women with Helicobacter pylori-associated dyspepsia. BMC Women’s Health 2020;20:262.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5277

Comments are closed.