Mediterrane voeding alleen gezond als het biologisch is?

BestrijdingsmiddelenUit een nieuwe studie is gebleken dat een mediterraan voedingspatroon op basis van conventioneel voedsel leidt tot een tien maal zo hoge totale pesticide-inname dan een mediterraan voedingspatroon op basis van biologisch voedsel.
 
In een interventiestudie vergeleek een internationaal team van deskundigen het effect van een gezonde voeding (mediterraan) met een gewoon westers dieet op de inname van pesticiden. De onderzoekers deden dit door pesticide-residuen in de urine te meten.
 
Deelnemers waren studenten die een landbouwcursus volgden op Kreta. De conventionele groep consumeerde de mediterrane voeding die volledig uit conventionele voedingsmiddelen bestond, terwijl de interventiegroep dezelfde voeding consumeerde maar dan volledig uit gecertificeerde biologische voedingsmiddelen bestond. Voor en na de interventieperiode van twee weken aten alle deelnemers hun zelfgekozen gewone westerse voeding, dat volgens hun voedseldagboeken weinig fruit, groenten en wijn bevatte.
 
Uit de resultaten bleek dat overschakeling van een 'westerse' naar een mediterrane voeding met een hoge groente- en fruitconsumptie resulteerde in een meer dan driemaal zo hoge totale inname van insecticiden en organofosfaten. Ook bleek dat conventioneel fruit, groenten en volkorengranen de belangrijkste bronnen zijn van synthetische chemische bestrijdingsmiddelen zijn. Het consumeren van een mediterrane voeding op basis van conventioneel voedsel resulteert in een tien maal zo hoge totale pesticide-inname (inclusief insecticiden, fungiciden en herbiciden) dan een mediterrane voeding die volledig op basis van biologisch voedsel is samengesteld.
 
De onderzoekers concluderen dat verandering van een gewone westerse voeding naar een mediterrane voeding geassocieerd is met een verhoogde blootstelling aan insecticiden, organofosfaten en pyrethroïden, terwijl biologische voedselconsumptie de blootstelling aan alle groepen van synthetische chemische bestrijdingsmiddelen verminderde. Dit kan de positieve gezondheidsresultaten verklaren die in observationele studies in verband worden gebracht met biologische voedselconsumptie.
 
Referentie:
Rempelos L, Wang J, Barański M et al. Diet and food type affect urinary pesticide residue excretion profiles in healthy individuals: results of a randomized controlled dietary intervention trial. The American journal of clinical nutrition, 2022, 115.2: 364-377.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5894

Comments are closed.