Maagzuurremmers verstoren de darmflora

MaagklachtenMaagzuurremmers hebben een slechte invloed op de darmflora. Gezonde mensen die een maand lang maagzuurremmers nemen, hebben een groter risico op clostridiuminfecties. Clostridium (difficile) is een bacterie die in de darmflora aanwezig is van vele gezonde personen. In bepaalde omstandigheden kan deze soort gaan uitbreken en de darm verzieken. Maar wetenschapper weten nog niet goed hoe dat komt.
 
Gebruik van medicatie tegen brandend maagzuur verlaagt ook de soortenrijkdom van bacteriën in de darm. Mogelijk heeft dit verlies van bacteriesoorten iets te maken met verhoogd risico op clostridiuminfecties. Vele gezonde personen dragen hun leven lang clostridium in hun darmen zonder dat de bacterie begint te woekeren. Dat komt omdat er voldoende gunstige bacteriën aanwezig zijn die de opmars van clostridium en andere schadelijke microben tegenhouden. Suppletie met probiotica zorgt voor een voldoende aanvoer van gunstige bacteriën en beschermt daardoor tegen clostridiuminfecties.
 
Referenties:
Issa I, Moucari R. Probiotics for antibiotic-associated diarrhea: Do we have a verdict? World J Gastroenterol. 14 12 21;20(47):17788-17795
Seto CT, Jeraldo P et al. Prolonged use of a proton pump inhibitor reduces microbial diversity: implications for Clostridium difficile susceptibility. Microbiome. 14 11 25;2:42
Kewin Tien Ho Siah. Acid inhibitors and allergy: comorbidity, causation and confusion. Nat Commun 2020 Aug 7;11(1):3950.
Jaynes M, Kumar AB. The risks of long-term use of proton pump inhibitors: a critical review. Ther Adv Drug Saf. 2018 Nov 19;10:2042098618809927.
 
Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.