Lagere stressniveaus door groente- en fruitconsumptie

Groenten relaxEen voeding rijk aan fruit en groenten is gunstig voor de algehele gezondheid, maar recent onderzoek laat zien dat het mogelijk ook verband houdt met lagere stressniveaus. De associatie is het sterkst bij volwassenen van middelbare leeftijd.
 
De deelnemers waren afkomstig van de Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle (AusDiab) Study, een nationaal populatieonderzoek onder 20.347 Australische volwassenen die tussen 1999 en 2000 werden gerekruteerd. In totaal voldeden 8689 deelnemers (gemiddelde leeftijd 47,4 jaar, 49,8% vrouw) aan de inclusiecriteria. Hiervan werden er 5031 opnieuw geëvalueerd na vijf jaar (2004-2005). Deelnemers kregen een biomedisch onderzoek, vulden een voedselfrequentievragenlijst en een ‘ervaren stress’-vragenlijst in. Ook werden gegevens over leeftijd, geslacht, relatiestatus, opleidingsniveau, lengte, gewicht, fysieke activiteit, rookstatus en geschiedenis van hart- en vaatziekten en diabetes vastgelegd. De deelnemers werden verdeeld in kwartielen, op basis van fruit en groenten-inname (FG):
 

  • Q1: 0-243 g per dag,
  • Q2: 244-344 g per dag,
  • Q3: 344-473 g per dag,
  • Q4: ≥ 473 g per dag.

De groep met hoogste FG-inname had een 10% lagere score op de stressvragenlijst in vergelijking met de groep met de laagste FG-inname. Bij subgroepanalyses bleek dat deze associatie gold voor deelnemers van middelbare leeftijd (leeftijd 45 - 65 jaar), maar niet voor de jongere (<45 jaar) of oudere (≥65 jaar) leeftijdsgroepen. Dit kan verband houden met de verschillende stressfactoren die optreden tijdens de levensfasen. De associatie gold wel voor beide geslachten.
 
Een opvallende bevinding was dat ervaren stress niet geassocieerd was met de verandering in FG-inname gedurende deze vijf jaar, wat bevestigt dat een lagere inname van FG niet het gevolg zou zijn van waargenomen stress.
 
De onderzoekers erkennen dat dit onderzoek geen causaal verband aantoont en dat ze niet hebben gekeken naar de soorten stressoren die per leeftijdscategorie sterk verschillen. Klinisch onderzoek is nodig om een oorzakelijk verband aan te tonen.
 
Referentie:
Radavelli-Bagatini S, Blekkenhorst LC, Sim M et al. Fruit and vegetable intake is inversely associated with perceived stress across the adult lifespan. Clinical Nutrition, 2021, 40.5: 2860-2867.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5493

Comments are closed.