Lage omega 3-index even grote risicofactor als roken

Roken omega-3Een lage omega 3-index blijkt net zo’n grote risicofactor voor vroegtijdig overlijden te zijn als hoog cholesterol, hoge bloeddruk, diabetes en roken. Dat laten nieuwe analyses zien van data afkomstig uit de langlopende Framingham Offspring Cohort studie. Deze analyseresultaten bevestigen de eerdere conclusie dat een hoger percentage EPA en DHA in rode bloedcellen is geassocieerd met een langere levensduur.
 
De omega 3-index is het percentage omega 3-vetzuren (EPA+DHA) in rode bloedcellen. Het is een maat voor de omega 3-vetzuurstatus over een langere periode.
 
Onderzoekers van het Amerikaanse Fatty Acid Research Institute (Sioux Falls) vergeleken de voorspellende waarde van vetzuurconcentraties in rode bloedcellen met standaard cardiovasculaire risicofactoren voor het risico op overlijden, ongeacht de oorzaak (all-cause mortality). Daartoe analyseerden zij data van 2240 deelnemers van de Framingham Offspring Cohort die elf jaar lang waren gevolgd. Deze deelnemers waren aan het begin rond de 66 jaar oud en vrij van cardiovasculaire aandoeningen en hadden vetzuurconcentraties in de rode bloedcellen laten meten [1].
 
Vier van de 28 vetzuurparameters bleken relevant, waaronder de omega 3-index. De omega 3-index kwam naar voren als een even sterke voorspeller van all-cause mortaliteit als totaal-cholesterol, HDL-cholesterol, hoge bloeddruk, systolische bloeddruk, roken en diabetes. De combinatie van een lage omega 3-index met roken en diabetes was nog weer een sterkere voorspeller dan de vetzuurconcentraties en roken+diabetes apart.
 
Een eerdere analyse na een follow-up periode van ruim zeven jaar liet al een omgekeerd verband zien tussen de omega 3-index aan het begin en het overlijdensrisico in de komende zeven jaar [2].
Bij een hogere omega 3-index (>6,8%) was het totale sterfterisico 34% lager dan bij een lage index (<4,2%). Het sterfterisico door hart- en vaatziekten lag 39% lager bij een hogere index.
 

Triglyceriden hebben voorkeur

Bij een omega 3-index van ≤4% is het sterfterisico hoog. Een index van ≥8% wordt beschouwd als gunstig [2]. Voor het verbeteren van een omega 3-index van rond 4% naar een optimale concentratie via voedingssupplementen is een hoge dosis omega 3-vetzuren nodig (grofweg 2000 mg/d).
Daarvoor zouden EPA en DHA in de vorm van triglyceriden (natuurlijke vorm) efficiënter zijn dan ethylesters (niet-natuurlijke vorm) [3].
 

Referenties:

  1. McBurney MI, Tintle NL, Vasan RS, et al. Using an erythrocyte fatty acid fingerprint to predict risk of all-cause mortality: the Framingham Offspring Cohort. Am J Clin Nutr. 2021 Jun 16:nqab195.
  2. Harris WS, Tintle NL, Etherton MR, et al. Erythrocyte long-chain omega-3 fatty acid levels are inversely associated with mortality and with incident cardiovascular disease: The Framingham Heart Study. J Clin Lipidol. 2018 May-Jun;12(3):718-727.e6.
  3. Walker RE, Jackson KH, Tintle NL, et al. Predicting the effects of supplemental EPA and DHA on the omega-3 index. Am J Clin Nutr. 2019 Oct 1;110(4):1034-1040.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.