Kurkuma vermindert bijwerkingen chemoradiotherapie

CurcumaOpnieuw is een studie verschenen die de veelbelovende mogelijkheden van kurkuma laat zien. Dit keer betrof het een dubbelblind en placebogecontroleerde RCT onder zestig patiënten met mondkanker die, na radicale chirurgie, chemoradiotherapie ondergingen. Een aantal klachten door deze therapie bleek opvallend af te nemen door gebruik van een speciale kurkuma-formule.
 
De meest voorkomende bijwerking van chemoradiotherapie bij kankers van hoofd en nek, waaronder mondkanker, is ontsteking van het mondslijmvlies. Onderzocht werd of deze orale mucositis door kurkuma kon worden afgeremd. Daarnaast werd gekeken naar de invloed van de specerij op gewichtsverlies en op andere mogelijke klachten: slikproblemen, pijn in de mond en huidontsteking. Criterium bij deze laatste drie en bij mucositis was het vóórkomen van giftigheidsgraad 3 ('ernstig') door de chemoradiotherapie.
 
De patiënten werden gelijkelijk verdeeld over drie onderzoeksarmen. In één groep kregen zij een dosis van 1 gram kurkuma per dag in capsulevorm, in de tweede groep een hogere dosis van 1,5 gram en de derde groep bestond uit patiënten die een placebo kregen. De suppletie duurde zes weken, parallel aan de chemoradiotherapie.
 
In de loop van deze onderzoeksperiode werden de verschillen zichtbaar: de orale mucositis begon af te nemen in de behandelgroepen, maar niet in de placebogroep. Dezelfde tendens deed zich voor bij de drie andere op giftigheid beoordeelde bijwerkingen. Deze verschillen tussen kurkuma en placebo waren alle significant. Daarnaast pakte kurkuma-suppletie significant positiever uit voor preventie van gewichtsverlies en eveneens voor de therapietrouw.
 
Referentie:
Soni TP, Gupta AK, Sharma LM, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Effect of Bio-Enhanced Turmeric Formulation on Radiation-Induced Oral Mucositis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2021 Jun 23:1-11.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5731

Comments are closed.