Kalium en magnesium in strijd tegen hart- en vaatziekten

KaliumNiet natrium, maar kalium en magnesium zouden de kans op hart- en vaatziekten (HVZ) kunnen verminderen. Zo blijkt uit een populatiebreed onderzoek onder 2362 volwassenen tussen de 30 en 64 jaar.
 
Beperking van de natriuminname heeft enig effect op de bloeddruk, maar het is onduidelijk of dit ook leidt tot een significant lager risico op cardiovasculaire mortaliteit. Wetenschappers hebben daarom gekeken naar de effecten van andere elektrolyten en mineralen op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Natrium, kalium, calcium, magnesium en een combinatie van deze stoffen zijn onder de loep genomen tijdens de prospectieve Framingham Offspring Study. De deelnemers in deze studiegroep bestaan uit volwassen mannen en vrouwen tussen de 30 en 64 jaar zonder voorgeschiedenis van cardiovasculaire problematiek. Het betreft een studiegroep die al sinds 1972 wordt gevolgd. Op twee momenten in de tijd is er een voedingsdagboek bijgehouden. Alle deelnemers werden gedurende het onderzoek gescreend op het ontstaan van hart- en vaatziekten, waaronder een (niet-fataal) hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, hypertensie, atherosclerose en het optreden van een hersenbloeding. Bij de analyse van de data hebben de wetenschappers geprobeerd te corrigeren voor zo veel mogelijk beïnvloedende factoren, waaronder leeftijd, geslacht, lichamelijke activiteit, rook- en drinkgedrag, medicatiegebruik en het gevolgde voedingspatroon (zoals het Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-voedingspatroon).
 
Gemiddeld consumeerden de deelnemers ongeveer 3 gram natrium per dag. Deze hoeveelheid hield geen verband met het ontstaan van hart- en vaatziekten. De inname van kalium en magnesium laten een ander beeld zien. Mensen die meer dan 3 gram kalium per dag via de voeding binnenkregen hadden respectievelijk 25 procent en 28 procent minder risico op HVZ en atherosclerose dan mensen die minder dan 2,5 gram kalium per dag binnenkregen. De consumptie van minimaal 320 mg magnesium verminderde de kans op HVZ met 34 procent en de kans op atherosclerose met 38 procent ten opzichte van de mensen die minder dan 240 mg per dag consumeerden. De risicoreductie was dosisafhankelijk. Er werd geen significante invloed van calcium gevonden.
 
De wetenschappers concluderen dat de inname van kalium en magnesium belangrijker lijkt te zijn dan het verlagen van de natriuminname in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Met als kanttekening dat het gaat om een gemiddelde natriuminname van 3 gram per dag.
 
De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.
 
Referentie:
Pickering, R. T., Bradlee, M. L., Singer, M. R., & Moore, L. L. (2021). Higher intakes of potassium and magnesium, but not lower sodium, reduce cardiovascular risk in the Framingham Offspring Study. Nutrients, 13(1), 269.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/kalium-en-magnesium-in-strijd-tegen-hart-en-vaatziekten.html

Comments are closed.