Jodiumsuppletie voor de conceptie zinvol

Jodium zwangerGebruik van supplementen met jodium vóór de conceptie en tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verbeterde schildklierfunctie, zo blijkt uit een Noorse studie. Daarom zouden vrouwen met een zwangerschapswens al vóór de zwangerschap met jodiumsuppletie moeten starten.
 
Het doel van de Noorse studie was te onderzoeken of jodiuminname en timing van de start van inname van een jodiumsupplement geassocieerd is met de schildklierfunctie bij zwangere vrouwen tot zes maanden na de bevalling. Aan de studie deden 137 zwangere vrouwen mee, met een follow-up op week 18 en 36, en 3 en 6 maanden postpartum. Op elk genoemd tijdstip werd het volgende gemeten: schildklierfunctie (TSH, fT3, fT4), jodium in urine, creatineconcentratie in urine (UIC) en jodiuminname, inclusief suppletie. De associaties tussen schildklier­hormoon­concentraties en UIC, jodiuminname inclusief suppletie werden geschat met behulp van meerdere gegeneraliseerde schattings­vergelijkings­modellen.
 
De mediane UIC in week 18 was 94 μg/L, wat duidt op een milde tot matige jodiumdeficiëntie. Een lagere beschikbaar­heid van jodium tijdens de zwangerschap en postpartum bleek geassocieerd met een lagere TSH-, en hogere fT3- en fT4-concentratie. De onderzoekers vonden geen effect op de werking van het schildklierhormoon - dus niet gunstig en niet schadelijk - als jodiumsuppletie na de conceptie werd gestart. Het starten met een jodiumhoudend supplement vóór de zwangerschap en het voortzetten tijdens de zwangerschap was geassocieerd met een lagere TSH- en hogere fT3- en fT4-concentratie, wat zou kunnen wijzen op een verbeterde schildklier­functie.
 
Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat optimalisatie van de jodiuminname vóór de zwangerschap zou moeten beginnen. De verklaring van de auteurs is dat de schildklier in staat is om jodium gedurende ongeveer drie maanden op te slaan ten behoeve van de productie van schildklierhormoon. Dat betekent dat de jodiumstatus vóór de zwangerschap belangrijk kan zijn om te voldoen aan de verhoogde behoefte tijdens de zwangerschap.
 
Referentie:
Næss S, Markhus MW, Strand TA et al. Iodine nutrition and iodine supplement initiation in association with thyroid function in mildly-to-moderately iodine-deficient pregnant and postpartum women. The Journal of nutrition, 2021, 151.10: 3187-3196
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5771

Comments are closed.