Hogere choline-inname tijdens zwangerschap gunstig voor cognitief functioneren kind

CholineDe behoefte aan choline is tijdens de zwangerschap bijzonder hoog, met name voor de ontwikkeling van de hersenen van het kind. In dierstudies is dit uitgebreid onderzocht. Bij mensen zijn er echter nog nauwelijks studies naar gedaan. Daarom onderzochten Amerikaanse onderzoekers de invloed van choline-inname tijdens de zwangerschap.

 

Choline is een essentiële voedingsstof die wel tot de vitamine B-groep wordt gerekend. Vele studies bij proefdieren hebben laten zien dat suppletie van choline tijdens de zwangerschap een levenslang gunstig effect heeft op cognitieve vermogens van de nakomelingen. De resultaten van de twee studies die bij mensen waren uitgevoerd zijn niet eensluidend. Onderzoekers van de Cornell University, Ithaca (New York) voerden daarom een nieuw onderzoek uit om het belang van choline-inname tijdens de zwangerschap voor het cognitief functioneren van het kind te kunnen bevestigen [1].

 

GECONTROLEERDE INNAME VOEDINGSSTOFFEN EN CHOLINE

Het onderzoek werd zodanig opgezet dat de samenstelling van de maaltijden en het nuttigen daarvan, evenals de inname van het cholinesupplement, onder toezicht stond van het onderzoeksteam. Aan het onderzoek namen 26 zwangere vrouwen van rond de 28 jaar deel. Zij werden verdeeld in twee groepen en kregen gedurende het gehele derde trimester van de zwangerschap, tot aan de bevalling, in totaal 480 mg of 930 mg choline per dag. Het derde trimester is een van de gevoelige periodes voor de cognitieve ontwikkeling van de foetus.

De hoeveelheid choline werd verkregen via speciaal samengestelde maaltijden die op de onderzoekslocatie verstrekt en genuttigd werden, aangevuld met een supplement bestaande uit cholinechloride (100 mg/d, resp. 550 mg/d). Verder kregen de vrouwen dagelijks een multivitamine, 200 mg DHA en drie-wekelijks een kalium/magnesiumsupplement, alles eveneens onder toezicht van de onderzoekers. Gemiddeld duurde de periode van gecontroleerde choline-inname 12 weken.

 

GUNSTIG EFFECT OP COGNITIE HOUDT LANG AAN

Na de geboorte werden de baby’s na 4, 7 en 13 maanden onderworpen aan testen, gevalideerd voor het meten van cognitieve functies bij jonge kinderen (infant information processing speed en visuospatial memory). De kinderen van de moeders die 930 mg choline per dag kregen lieten een duidelijk hogere informatieverwerkingssnelheid zien ten opzichte van de kinderen wiens moeders 480 mg choline kregen. Het gunstige effect van de hogere dosis choline bleef tenminste het gehele eerste levensjaar dat er gemeten is, even sterk. De uitslag van de testen die hier werden gebruikt zegt ook iets over het te verwachten IQ van het kind op latere leeftijd [1].

 

AANBEVELING VOOR CHOLINE-INNAME VOOR ZWANGERE VROUWEN MOGELIJK TE LAAG

De Europese aanbevelingen adviseren 400 mg choline als adequate inname (AI) voor vrouwen en 480 mg voor zwangere vrouwen en 520 mg voor vrouwen die borstvoeding geven [2]. Volgens Amerikaanse cijfers is de choline-inname bij velen, inclusief zwangere vrouwen, lager dan de Amerikaanse aanbevelingen. Resultaten van een studie naar de choline-inname bij Europeanen doet vermoeden dat de choline-inname ook bij de meeste Europeanen aan de lage kant is. In deze studie werd bij de meeste populatiegroepen een lagere gemiddelde choline-inname gevonden dan de aanbevelingen van het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) [3]. Definitieve conclusies hierover konden nog niet getrokken worden, omdat het cholinegehalte van veel voedingsmiddelen niet bekend is.

De studie van de Cornell University laat zien dat een choline-inname tijdens de zwangerschap, die aanzienlijk hoger ligt dan de aanbevelingen, gunstig is voor de cognitieve ontwikkeling van het kind [1]. Daarnaast vonden de onderzoekers ook enig gunstig effect bij een dosis van 480 mg, ten opzichte van de inname die doorgaans bij vrouwen gevonden wordt. De onderzoekers suggereren dat de aanbeveling voor de choline-inname tijdens de zwangerschap omhoog zou moeten [1].

 

Referenties:
1. Caudill MA, Strupp BJ, Muscalu L, et al. Maternal choline supplementation during the third trimester of pregnancy improves infant information proces- sing speed: a randomized, double-blind, controlled feeding study. FASEB J. 2018 Jan 5:fj201700692RR.

2. EFSA, European Food Safety Authority (2016). Dietary Reference Values for choline. The EFSA Journal 14: 4484, 1-70.

3. Vennemann FB, Ioannidou S, Valsta LM, et al. Dietary intake and food sources of choline in European populations. Br J Nutr. 2015 Dec 28;114(12):2046-55

 

Bron: http://www.springfieldnutra.com/studie/l/s/Hogere%20choline-inname%20tijdens%20zwangerschap.pdf

Comments are closed.