Hibiscusthee verlaagt bloeddruk en kans op vaatziekten

HibiscusHibiscus sabdariffa, de meest gebruikte hibiscus-soort om thee van te zetten, heeft een gunstige invloed op de bloeddruk en andere cardiovasculaire markers. Dat toont een review/meta-analyse aan, gebaseerd op zeventien RCT's die deels dubbelblind werden uitgevoerd en/of vergeleken waren met placebo of een regulier medicijn.
 
Dat hibiscus ook een plaats heeft in traditionele geneesmethoden uit Afrikaanse en Aziatische landen, heeft enige wetenschappelijke onderbouwing. Hibiscus blijkt de systolische bloeddruk significant te verlagen in vergelijking met placebo en wel met gemiddeld 7,92%. De diastolische bloeddruk ging niet-significant met 6,84% naar beneden. Deze antihypertensieve effecten traden vooral op waar het nodig is: bij degenen waar de bloeddruk bij aanvang te hoog was. Deze effecten waren ongeveer even gunstig als die van medicatie. Beperkt bewijs was er voor de mogelijk gunstiger uitkomst afhankelijk van dosis en tijdsduur. Verder werd ook het LDL-cholesterol door hibiscus verlaagd, zowel in vergelijking met een placebo als met andere theesoorten.
 
Regelmatige consumptie van hibiscus kan door de effecten op bloeddruk en cholesterol het cardiovasculaire risico beperken. Gedacht wordt dat carotenoïden, vitamine C en polyfenolen zoals tanninen daarin een rol spelen omdat ze oxidatie en inflammatie tegengaan.
 
Referentie:
Ellis LR, Zulfiqar S, Holmes M, et al. A systematic review and meta-analysis of the effects of Hibiscus sabdariffa on blood pressure and cardiometabolic markers. Nutr Rev. 2021 Dec 20:nuab104.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5800

Comments are closed.