Groot vitamine C-tekort onder kwetsbare ouderen

OuderenKwetsbare ouderen behoren tot de risicogroepen voor een te laag niveau van vitamine C. Omgekeerd wordt hun kwetsbaarheid weer vergroot door dit lage niveau. Zo zouden we een recente, Australische studie kunnen samenvatten, uitgevoerd onder honderdzestig mensen van 75 jaar en ouder die in het ziekenhuis waren opgenomen.
 
Op basis van de Edmonton Frail Scale (EFS) betreffende gradaties van kwetsbaarheid werden zij onderverdeeld in ‘niet of mild’ dan wel ‘gematigd of ernstig’ kwetsbaar. Daarbij gaat het om een verminderde algehele gezondheid, in het bijzonder fysieke beperkingen, een laag energieniveau en verlies van cognitie. Het vitamine C-niveau werd als onvoldoende gedefinieerd bij 11-28 μmol/L en als deficiënt bij <11 μmol/L.
 
Respectievelijk 57 en 42 patiënten hadden niveaus van vitamine C die onvoldoende of deficiënt waren ofwel 35,6 en 26,3%. Die niveaus bleken significant lager onder degenen met een matige of ernstige kwetsbaarheid ten opzichte van de minder of niet kwetsbaren. De waarschijnlijkheid van tekort lag bij de eerste groep 4,3 maal zo hoog. Er werd dus een sterke associatie gevonden tussen te weinig vitamine C en verhoogde kwetsbaarheid van gehospitaliseerde ouderen.
 
Referentie:
Sharma Y, Popescu A, Horwood C, et al. Prevalence of Hypovitaminosis C and its Relationship with Frailty in Older Hospitalised Patients: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2021 Jun 20;13(6):2117.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5531

Comments are closed.