Groenten, fruit en peulvruchten verminderen sterfte op wereldschaal

Groenten en fruitIn The Lancet verscheen een eerste globale bevolkingsstudie die de relatie tussen groente-fruit-en-peulvrucht-inname en hartziekte becijferde. Volgens de PURE-studie, die tussen 2003 en 2013 135.335 deelnemers uit 18 landen ronselde, kunnen we het risico op hart- en vaatziekte, beroerte, overlijden aan een hartziekte en overlijden aan eender welke doodsoorzaak substantieel verlagen door voldoende groente en fruit te eten. Het optimum lag bij een inname tussen 375 en 500 gram groente, fruit en peulvruchten per dag. Meer eten leek geen zin te hebben.

 

In de analyse hielden de onderzoekers rekening met leeftijd, geslacht, calorie-inname, rookstatus, woongebied (platteland of stad), beweging, diabetes, opleiding en andere dieetparameters (rood vlees, granen, brood). Na correctie voor al die factoren waren enkel twee sterftecijfers (algemeen en niet-cardiovasculair) significant verlaagd.

 

Van sommige landen kunnen de inwoners zich geen groenten en fruit veroorloven. Voor een globaal beleid is het iedereen voorzien van 375 gram groenten en fruit daarom een verantwoorde, minimale doelstelling.

 

Referentie:
Miller V, Mente A et al. Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Aug 28. pii: S0140-6736(17)32253-5

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3256

Comments are closed.