Effectiviteit curcumine bij gehospitaliseerde COVID-19-patiënten

Covid curcumineGebruik van een nano-formulering met curcumine resulteerde in een sneller herstel van gehospitaliseerde COVID-19-patiënten. Symptomen verdwenen sneller, maar ook de zuurstofsaturatie was hoger, waardoor het toedienen van zuurstof en de opnameduur significant verminderden.
 
Aan het onderzoek namen 41 COVID-19-patiënten deel, die opgenomen werden in het ziekenhuis met klachten waaronder een versnelde ademhaling (>30/min) en een verlaagde zuurstofsaturatie (<93%). Het onderzoek was niet gerandomiseerd. Patiënten die toestemming gaven kregen aanvullend op de behandeling curcumine, de mensen die dat niet wilden vormden de controlegroep.
 
De groepen waren echter wel vergelijkbaar. Totaal kregen 21 mensen gedurende twee weken een nanoformulering curcumine (curcumine in een micel of vetdruppeltje) in een dosering van twee maal daags 80 mg curcumine.
 
COVID-symptomen, zoals versnelde ademhaling, spierpijn en hoest, verdwenen significant sneller bij mensen die curcumine gebruikten. Bovendien was hun zuurstofsaturatie na 2, 4, 7 en 14 dagen hoger dan in de controlegroep, en 7 en 14 dagen na start van de behandeling had de curcuminegroep een hoger aantal lymofocyten in het bloed wat wijst op een betere afweerreactie van het lichaam. Geen enkele patiënt die curcumine kreeg verslechterde in de onderzoeksperiode, ten opzichte van 40% van de mensen in de controlegroep.
 
De wetenschappers concluderen dat curcumine een rol kan spelen in de behandeling van gehospitaliseerde COVID-19-patiënten. Gerandomiseerde klinische studies moeten de effecten nader in kaart brengen.
 
Referentie:
Saber‐Moghaddam N, Salari S, Hejazi S, et al Oral nano-curcumin formulation efficacy in management of mild to moderate hospitalized coronavirus disease-19 patients: An open label nonrandomized clinical trial. Phytotherapy research 2021;25(5):2616-2623.

 

Comments are closed.