Effecten chlorella afhankelijk van darmgezondheid

ChlorellaChlorella is een voedzame zoetwateralg die invloed heeft op de vetstofwisseling, ontstekingsremmend werkt en verschillende risicofactoren op hart- en vaatziekten kan verminderen. De effecten lijken echter beïnvloed te worden door het microbioom en de darmwerking. Dat blijkt uit een Japanse gerandomiseerde cross-overstudie.
 
In de tudie werd gekeken naar de effecten van chlorella op de stoelgang, serumfolaat-concentratie en de samenstelling van het darmmicrobioom bij volwassenen met obstipatie. De deelnemers kregen gedurende vier weken een placebo, waarna een periode van vier weken zonder interventie plaatsvond, gevolgd door een periode van vier weken waarin de deelnemers chlorella gesuppleerd kregen.
 
Na analyse van de data vonden de onderzoekers geen verschillen in de stoelgang en de folaatconcentratie in het bloed. Ook de samenstelling van het microbioom veranderde niet, maar de aanwezigheid van een aantal metabolieten veranderden wel na suppletie met chlorella. Het grootste effect werd gevonden op azelaïnezuur, een metaboliet dat in dierstudies invloed op de glucosestofwisseling laat zien. Verder vertoonden de mensen die aan het begin van de studie een lage concentratie van het korteketenvetzuur proprionaat hadden, een hogere toename van dat vetzuur dan mensen die een relatief hoge concentratie in de darm hadden aan het begin van de studie.
 
Tot slot vonden de wetenschappers een positieve correlatie tussen de folaatconcentratie en de ontlastingsfrequentie. De folaatconcentratie in het bloed steeg tijdens de suppletie met chlorella meer als mensen een hogere ontlastingsfrequentie hadden. Eerder onderzoek liet zien dat mensen met obstipatie een lagere absorptiesnelheid van voedingsstoffen in de darm hebben. Dit onderzoek bevestigt dat de absorptie van nutriënten uit chlorella mogelijk afhankelijk is van de ontlastingsfrequentie.
 
De wetenschappers geven aan dat suppletie met chlorella mogelijk beter werkt als tegelijkertijd aandacht is voor de ontlastingsfrequentie. Een gepersonaliseerde aanpak op basis van de samenstelling van het microbioom is hierbij raadzaam.
 
Referentie:
Nishimoto Y, Nomaguchi T, Mori Y, et al The Nutritional Efficacy of Chlorella Supplementation Depends on the Individual Gut Environment: A Randomised Control Study. Front. Nutr. 8:648073.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5527

Comments are closed.