Diabetes belangrijkste oorzaak van COVID-19-hospitalisatie

DiabetesItaliaanse wetenschappers hebben diabetes op numero 1 gezet van het lijstje belangrijkste risicofactoren voor een ongunstige COVID-19-verloop. Dat geldt voor mannen en vrouwen, enkel vanaf oudere leeftijd wordt het belang van diabetes zwakker. Opmerkelijk is dat chronische longobstructie (COPD) als minder sterke risicofactor uit de bus kwam. Volgens een andere studie is hyperglycemie die niet behandeld wordt, de achillespees.
 
Zoals bekend is de aanwezigheid van een chronische ziekte een risicofactor voor overlijden aan COVID-19. In deze meta-analyse werd gekeken naar ziektebeelden en klinische symptomen die gepaard gaan met een ongunstig verloop van COVID-19. Dat COPD pas op de tweede plaats stond, is een beetje vreemd, want dyspneu en ademhalingsritme zijn van alle symptomen de beste voorspellers voor COVID-19.
 
Ook diabetespatiënten hebben ontregelde longen, zoals een lager longvolume en lagere respiratiecapaciteit. Diabetici lopen hoger risico op infecties in het algemeen ‒ vanwege tekort aan witte bloedcellen ‒ en ze dreigen een overdreven inflammatoire respons te ontwikkelen.
 
Voor de meta-analye werden 87 studies verzameld, het deelnemerstotaal kwam op 35.500 gehospitaliseerd COVID-19-patiënten. COVID-19-overlijdens lijken in Europa en de VS (20 en 25%) hoger te liggen dan in Azië (13%).
 
Veel valt te herleiden naar hyperglycemie. Volgens Spaanse onderzoek is hyperglycemie bij ziekenopname een risicofactor voor optreden van complicaties en overlijden aan COVID-19, ongeacht de patiënt diabetes heeft of niet.2 In een Chinese studie werd vastgesteld dat het risico op overlijden enorm toeneemt bij recent met diabetes gediagnosticeerde patiënten die aanhoudende hyperglycemie hebben.3 Het gebruik van bloedsuikerverlagende medicijnen leek diabetici dus te beschermen tegen overlijden.
 
Referenties:
Corona G, Pizzocaro A, Vena W et al. Diabetes is most important cause for mortality in COVID-19 hospitalized patients: Systematic review and meta-analysis. Rev Endocr Metab Disord. 2021 Jun;22(2):275-296
Bellido V, Pérez A. COVID-19 and Diabetes. J Clin Med. 2021 Nov 16;10(22):5341
Lin L, Chen Z, Ding T et al. Newly-Diagnosed Diabetes and Sustained Hyperglycemia are Associated with Poorer Outcomes in COVID-19 Inpatients Without Pre-Existing Diabetes. Diabetes Metab Syndr Obes. 2021 Nov 9;14:4469-4482
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5740

Comments are closed.