Co-enzym Q10 verbetert glucosespiegels bij diabetes type 2

DiabetesToegenomen oxidatieve stress draagt bij aan het ontstaan en de progressie van diabetes type 2. Bovendien is oxidatieve stress bij patiënten met diabetes een belangrijke factor die meespeelt bij het twee tot vier maal verhoogde risico op hart- en vaatziekten. Bekend is dat patiënten met diabetes verlaagde spiegels hebben van co-enzym Q10. In een nieuwe studie gaven onderzoekers een voedingssupplement met co-enzym Q10 aan patiënten met diabetes type 2 en bekeken na twaalf weken het effect daarvan.

Iraanse onderzoekers van de Universiteit van Teheran onderzochten het effect van co-enzym Q10 op de bloedspiegels van glucose en lipiden bij patiënten met diabetes type 2 [1]. Daartoe kregen 64 patiënten 200 mg co-enzym Q10 per dag of een placebo gedurende twaalf weken. Gemeten werden de nuchtere glucose bloedspiegels, HbA1c, totaal cholesterol, LDL- en HDL-cholesterol en triglyceriden.

De gemiddelde HbA1c-waarde (een belangrijke parameter bij diabetes) daalde significant in de co-enzym Q10-groep, terwijl er in de placebogroep geen duidelijke verandering was opgetreden. Dit laat zien dat de glycemische controle verbeterde door suppletie met co-enzym Q10.

Verder resulteerde de aanvulling met co-enzym Q10 in een verlaging van totaalcholesterol en van LDL-cholesterol [1].

Verhoogde spiegels van geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) is een marker voor chronisch verhoogde bloedspiegels van glucose. Chronisch verhoogde glucosespiegels veroorzaken oxidatieve stress bij patiënten met diabetes, wat belangrijk bijdraagt aan de complicaties van diabetes en het risico op een hartinfarct of een beroerte.

Vermindering van oxidatieve stress met co-enzym Q10 is bovendien belangrijk om de insuline-producerende cellen in de pancreas (beta-cellen) te beschermen tegen afsterven. Bij patiënten die al maximaal of bijna maximaal insulineresistent zijn, is een verlies van 70-80% waargenomen van hun beta-cellen.

Personen met prediabetes (verhoogde glucosespiegels, maar nog geen diabetes) hebben al een verlies van 30-40% van beta-cellen en 10% van hen heeft al aandoeningen aan de kleine bloedvaten ten gevolge van verhoogde glucose bloedspiegels.

Suppletie met co-enzym Q10 (200 mg/dag) verbetert tevens endotheeldysfunctie wat veel voorkomt bij diabetespatiënten [3].

Bronnen:

1. Kolahdouz Mohammadi R, Hosseinzadeh-Attar MJ, Eshraghian MR, et al. The effect of coenzyme Q10 supplementation on metabolic status of type 2 diabetic patients. Minerva Gastroenterol Dietol. 2013 Jun;59(2):231-6.

2. DeFronzo RA, Abdul-Ghani MA. Preservation of β-cell function: the key todiabetes prevention. J Clin Endocrinol Metab., 2011 Aug;96(8):2354-66.

3. Watts GF, Playford DA, Croft KD, et al. Coenzyme Q(10) improves endothelial dysfunction of the brachial artery in Type II diabetes mellitus. Diabetologia. 2002 Mar;45(3):420-6.

 

Printversie Co-enzym Q10 verbetert glucosespiegels bij diabetes type 2

Comments are closed.