Chlorella voor de lever

ChlorellaOntgiften vraagt veel van de lever. Voedingssupplementen van het groene algje Chlorella vulgaris worden traditioneel ingezet om die lever te ondersteunen bij detoxificatie. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont beschermende eigenschappen van 1200 mg Chlorella per dag voor de lever aan; in het bijzonder de bescherming tegen leververvetting. Bij leververvetting is er sprake van stapeling van vet in de lever. Leververvetting neemt wereldwijd toe omdat er bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) een nauwe relatie is met obesitas en insulineresistentie (diabetes).

 

Volwassenen met NAFLD) (n=60) ontvingen gedurende 8 weken ofwel 400 mg vitamine E (600 ie) en placebo ofwel 400 mg vitamine E en 1200 mg Chlorella per dag . In zowel de groep die uitsluitend vitamine E gebruikte, als de groep die vitamine E in combinatie met Chlorella was sprake van een significante afname in gewicht, een verbetering van bloedlipiden, gunstige verandering van enzymen van de lever en een verminderde insulineresistentie.

 

In de groep die dagelijks Chlorella gebruikte- drie 400 mg tabletten verdeeld over de dag heen- bleek het leverenzym alanine aminotransferase (ALT) en nuchtere bloed glucose waarden significant beter te zijn ten opzichte van de groep die uitsluitend vitamine E gebruikte. Dit toont een verbetering van de verstoorde stofwisseling bij NAFLD aan (Ebrahimi-Mameghani, M. 2014).

 

De traditionele toepassing van Chlorella ter ondersteuning van de lever wordt in deze studie bij herhaling bevestigd. Een eerdere publicatie van deze groep onderzoekers beschrijft namelijk de toepassing van deze voedingssupplementen in combinatie met het geneesmiddel metformine. In deze eerdere studie werden ook de gunstige effecten van Clorella bij leververvetting vastgesteld (Panahi, Y.2012).

 

Klik hier voor het gehele artikel.

 

Bronnen:
Ebrahimi-Mameghani, M. Aliashrafi, S., Javadzadeh, Y., AsghariJafarabadi, M. The Effect of Chlorella vulgaris Supplementation on Liver En-zymes, Serum Glucose and Lipid Profile in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Health Promot Perspect. 2014 Jul 12;4(1):107-15. doi: 10.5681
Panahi, Y., Ghamarchehreh, ME, Beiraghdar, F. Zare,R. Jalalian, HR. Sahebkar, A. Investigation of the effects of Chlorella vulgaris supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trial. Hepatogastroenterology. 2012 Oct;59(119):2099-2103. doi: 10.5754/hge10860.

 

  Printversie Chlorella voor de lever!

Comments are closed.