Chlorella als antioxidant én anti-aging supplement

ChlorellaGezonde volwassenen die chlorella gebruiken, hebben een betere antioxidantstatus en minder stress- en aging biomarkers. Gebruik van chlorella heeft daarom anti-aging effecten en kan de algehele gezondheid verbeteren. Dit wordt nog eens bevestigd in een onderzoek met gezonde volwassenen [1].
 
Verouderen hoort bij het leven. Echter, verschillende omstandigheden, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen en een slechte voeding en leefstijl, kunnen dit verouderingsproces versnellen. De oorzaak is in de regel een verhoogde belasting met vrije radicalen en de daaruit voortvloeiende oxidatieve schade en (laaggradige) ontsteking. Door deze negatieve effecten te verminderen, kunnen we mogelijk gezonder ouder worden. Stoffen en planten die dergelijke ‘anti-aging’ effecten hebben, ontlenen deze onder andere aan sterke antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen.
 
Chlorella pyrenoidosa is een micro-alg die momenteel erg in de belangstelling staat. Chlorella is rijk aan antioxidanten, vitaminen, mineralen, vezels, omega 3-vetzuren en eiwitten. De alg ondersteunt de reinigende werking van de lever en beschermt gezonde cellen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Door middel van klinisch onderzoek is nu beter gekeken naar de anti-aging effecten van chlorella [1].
 

Chlorella ondersteunt behoud van gezondheid

Aan het onderzoek namen 44 gezonde volwassenen deel tussen de 40 en 75 jaar oud. Allen hadden een gezond lichaamsgewicht en geen stofwisselingsproblemen, zoals diabetes. De deelnemers werden ingedeeld in twee groepen. Een groep kreeg een drankje met daarin chlorella, de andere groep kreeg een placebodrankje. Na negentig dagen wisselden de groepen van behandeling na een wash out-periode van vier weken. Gedurende de studie werd door middel van bloedonderzoek de antioxidantstatus bepaald, evenals de hoeveelheid oxidatieve stress, samenstelling van de bloedvetten en de levergezondheid [1].
 
De onderzoekers vonden dat de totale concentratie gezonde fenolen in het bloed significant was toegenomen na gebruik van chlorella. Chlorella is rijk aan fenolen, een belangrijke groep plantaardige stoffen met antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen. Dit leidde ertoe dat de antioxidantstatus verbeterde met onder meer een toename in de concentratie van glutathion na negentig dagen suppletie.
Ook de spiegels van lichaamseigen antioxidantenzymen, waaronder superoxide dismutase en catalase, namen toe.
 
Tijdens het gebruik van chlorella namen de oxidatieve stress/aging marker 8-OHdG, dat vrijkomt bij oxidatieve DNA-schade, en de marker voor lipidenperoxidatie (TBARS) significant af, terwijl de concentratie DHEA juist toenam. DHEA is een steroïdhormoon met anti-aging eigenschappen. Opvallend was verder dat na drie maanden suppletie de concentratie ongunstig LDL-cholesterol significant lager was geworden en chlorella leverbeschermende effecten had.
 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van chlorella op celniveau, voerden de onderzoekers tevens een laboratoriumonderzoek uit met de alg. Hieruit bleek dat blootstelling van cellen aan chlorella een met LPS-opgewekte ontstekingsreactie verminderde. Dit effect kwam tot stand door remming van de inflammatie-bevorderende enzymen iNOS en COX-2 [1].
 
Gebruik van chlorella heeft niet alleen bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten een mogelijk gunstig
effect [2], maar kan tevens de gezondheid van gezonde volwassenen ondersteunen [1].
 

Referenties:

  1. Chiu HF, Lee HJ, Han YC, et al. Beneficial effect of Chlorella pyrenoidosa drink on healthy subjects: A randomized, placebo‐controlled, double‐blind, cross‐over clinical trial. J Food Biochem. 2021 Apr;45(4):e13665.
  2. Bito T, Okumura E, Fujishima M, et al. Potential of Chlorella as a Dietary Supplement to Promote Human Health. Nutrients. 2020 Aug 20;12(9):2524.

 
Bron: SpringfieldNutra

Comments are closed.