BrandnetelVerschillende nutriënten en kruiden, waaronder chroom en berberine, kunnen ondersteuning bieden bij diabetes type 2. Ook brandnetel kan ingezet worden om de bloedsuikerspiegel onder controle te krijgen.
 
In het verleden uitgevoerde gerandomiseerde klinische studies met brandnetel lieten wisselende resultaten zien. Wetenschappers hebben daarom een meta-analyse uitgevoerd met acht studies van goede kwaliteit. De 401 deelnemers aan de studies waren tussen de 41 en 57 jaar en hadden allen overgewicht of obesitas. Gedurende acht tot twaalf weken gebruikten zij 1,5-10 gram brandnetel per dag.
 
Gebruik van brandnetel resulteerde in een significant lagere nuchtere bloedglucosespiegel. Gemiddeld daalde de nuchtere bloedsuikerspiegel met 18,01 mg/dl. Opvallend was dat het geslacht mogelijk een nog onverklaarbare rol speelt. Studies met zowel mannen als vrouwen lieten namelijk een groter effect zien van brandnetel, dan studies die uitgevoerd waren met uitsluitend mannen of vrouwen. Effecten op de HbA1c-waarde en HOMA-IR, een maat voor insulineresistentie, werden niet gevonden. Geen van de studies vond enige bijwerking van het gebruik van brandnetel. Ook is er geen interactie met reguliere medicatie bekend.
 
Naast de effecten op de nuchtere bloedsuikerspiegel is brandnetel tevens anti-inflammatoir, diuretisch en een antioxidant. Eigenschappen die ook gunstig kunnen zijn bij diabetes type 2. Dat maakt brandnetel een interessante behandeloptie bij diabetes type 2 naast aanpassing van de voeding en verbetering van de leefstijl.
 
Referentie:
Ziaei R, Foshati S, Hadi A, et al. The effect of nettle (Urtica dioica) supplementation on the glycemic control of patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Phytother Res. 2020;34(2):282-294.